Införandet av det omdebatterade datalagringsdirektivet skjuts ett år på framtiden. Trots stark majoritet för direktivet lyckades Vänsterpartiet och Miljöpartiet, i en ohelig allians med Sverigedemokraterna, hala fram grundlagskortet ur rockärmen och få till en så kallad vilandeförklaring i dagens omröstning i riksdagen.

En vilandeförklaring kan utifrån grundlagen användas vid frågor som begränsar människors fri- och rättigheter. EU-direktivet innebär nämligen att svenska tele- och nätleverantörer tvingas spara svenskars uppgifter om bland annat telefonsamtal och mejl i sex månader för att det ska bli lättare att utreda brott.

Först i mars nästa år kan frågan tas upp till ny behandling i justitieutskottet. Under tiden riskerar dock Sverige att bötfällas av EU-domstolen, vilket var ett argument som användes flitigt under debatten från förespråkarna till datalagringsdirektivet.

Det ekonomiska motargumentet är dock att kostnaderna att införa direktivet riskerar att bli ännu högre i inköp av nya servrar och tekniska system och så vidare. Det resonemanget utvecklar miljöpartiets Maria Ferm på SVT-debatt.

Ett annat tekniskt motargument är att datalagring inte heller bidrar till att lösa fler brott. Det avslöjades förra året då en hemlig utredning läckte från EU-kommissionen.

Motståndarna till direktivet vill också avvakta EU-kommissionens egna utvärdering som väntas komma under våren. Kommissionen har nämligen flaggat för eventuella förändringar.

Men för eller mot datalagringsdirektivet är inte samma sak som för eller mot ökat övervakning av medborgarna. FRA och IPRED är redan ett faktum och redan i dag kan polisen hämta information från teleoperatörerna eftersom informationen redan lagras i stor utsträckning i faktureringssyfte. Men det är så klart en avgörande skillnad om lagring påbjuds i lag.

Den här debatten understryker den spaning som Magnus Åsblad gjorde i två reportage här på Dagens Arena: Teleoperatörerna står numera i skottgluggen för övervakningsivrarna. Läs de initierade reportagen här och framför allt här.

För att få en överskådlig bild av hur datalagring fungerar och vilken information som finns tillgänglig rekommenderas denna tyska sida. Här har Malte Spitz, politiker för de gröna i Tyskland, offentliggjort sin telefondata. Här kan man följa exakt hur han rört sig, hur många telefonsamtal och sms har skickat och mottagit och hur länge han varit uppkopplad mot internet vid varje givet tillfälle. Trots att Malte Spitz bara publicerat hälften av den insamlade datan är resultatet skrämmande.

Och så ett sista tips från höften: För alla som är intresserade av frågor rörande FRA och övervakning kan även ha glädje att botanisera i FRApedia.