På torsdagskvällen röstade Södermalms stadsdelsnämnds borgerliga majoritet för att fyra kommunala förskolor läggs ned nästa år på Södermalm i Stockholm – en av landets mest barntäta stadsdelar.

Mindre förskolor ska ersättas av “kostnadseffektiva” förskolor med upp till 300 barn. Sedan i höstas betalar flera förskolor marknadsmässiga hyror vilket har inneburit markant höjda hyror för flera förskolor i framför allt Stockholms innerstad. Att Södermalm nu lägger ned fyra förskolor är därför en del av en besparingsplan.

Men alliansen motiverar också stängningen av fyra förskolor med att prognosen pekar mot att antalet förskolebarn på Södermalm kommer att bli färre de närmaste tio åren. Vänsterpartiet menar att stadsdelen i stället borde passa på att minska barngrupperna.

Exemplet Södermalm är talande för en allmän utveckling i landets kommuner. Barngrupperna växer i förskolorna med flera föräldraupprop som följd, något som Dagens Arena skrev om tidigare i veckan. Men också att det är de kommunala förskolorna som får ta mest stryk av de politiska nedskärningarna.

När den kommunala verksamheten sumpas ned blir den naturliga effekten att privata alternativ känns mer pålitliga och attraktiva. Men kanske är det tanken bakom satsningen på kommunala megaförskolor?