Jan Sandberg/Rädda Barnen

Runt om i landet sprider sig uppror bland föräldrar som kräver mindre barngrupper och mer personal i förskolan.

Runt om i landet sprider sig uppror bland föräldrar som kräver mindre barngrupper och mer personal i förskolan. I Solna stad, där barngrupperna kan vara så stora som 34 till antalet, har mer än 2 000 föräldrar bildat nätverket Föräldraråd i Solna. I våras anordnade de en protestmarsch till kommunhuset, och nyligen drog de igång kampanjen “Satsa nu” inför valet nästa år, där de uppmanar politikerna att stärka barns rättigheter i barnomsorg och skola.

”Ska någon behöva dö på grund av den bristande kvaliteten?”, sa en av föräldrarna bakom upproret till SVT i våras.

Föräldrauppror likt det i Solna har organiserats i bland annat Göteborg, Linköping, Nynäshamn och Luleå.

Men på nationell nivå går utvecklingen åt motsatt håll.

På onsdagen gick Skolverket ut med beskedet att de slopar den rekommenderade gränsen för max 15 barn på tre heltidstjänster i förskolan. Beslutet är inte fattat för att forskning visar att siffran inte är relevant – utan på grund av att den ändå inte efterlevs av kommunerna.

– Siffran har egentligen inte haft någon effekt, säger Carina Hall på Skolverket till Dagens Nyheter.

Så sent som i höstas presenterade Skolverket resultatet av den största föräldraundersökning som någonsin har genomförts om förskola och fritids. 124 000 föräldrar deltog i enkäten. Var tredje tycker att förskolegrupperna är för stora.

Vid Göteborgs universitet presenterade Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, i höstas en forskningsstudie som visar att det finns en smärtgräns för hur stora barngrupperna kan vara. Pedagogiken får stryka på foten om grupperna överstiger 20 barn.

Men bara sedan 2006 har antalet barngrupper med fler än 20 barn ökat med 54 procent.

Många kommuner har de senaste åren fått minskade statsbidrag och ökade kostnader för bland annat socialbidrag. När budgeterna pressas kan en av följderna bli personalneddragningar och att barngrupperna ökar.

Efter Skolverkets beslut i dag är det nog många föräldrar runt om i landet som känner en växande oro i magen för sina barns framtid.