Världen går mot 3,5 graders uppvärmning. Det framkommer när samtliga lämnade bud inför FN:s klimattoppmöte i Paris i höst sammanställs. I dag är sista dagen för världens länder att lämna in sina bud. Med andra ord är det dags för panik.

Allt pekar mot att världen går mot en katastrof. Redan i dag dör och flyr människor som en följd av klimatförändringarna. Tre graders uppvärmning är att ta ett steg rätt ner i helvetet. Stora delar av Afrika obeboeligt. Öknar som breder ut sig i södra Europa. Amazonas regnskogar utplånade.

Men också i Sverige får vi räkna med allvarliga konsekvenser av klimatförändringarna – om nu någon trodde något annat. Sjukdomar, extrema väder. Människor kommer dö också här.

Lägets allvar innebär inte att vi ska ge upp. På klimattoppmötet i Paris finns inget alternativ. Ett avtal måste komma på plats – och mycket tyder på att så kommer att ske, om än ett otillräckligt sådant.

Samtidigt kan man undra över varför inte Sverige och EU höjer budet. Tidigare skulle Europa vara en klimatförebild – numera är våra utsläppsminskningsförslag i nivå med USA:s. Ledartröjan väntar på att intas.

Men var det någon som hörde ett klimatvrål från miljöminister Åsa Romson? Nej, trodde väl inte det.