De stora förlorarna på den privatiserade friskolemarknaden har varit eleverna.

Tidigare i höstas kunde Dagens Arena avslöja att fyra av tio friskolor inte sparar elevers slutbetyg enligt lag. För många elever kan det innebära svårigheter att söka vidare till högre utbildningar. Granskningen inleddes med att Dagens Arena upptäckte att betygen från JB-skolan i Sundsvall försvunnit efter konkursen i våras. Konkursen påverkade 11 000 elever på 36 skolor.

I dag kan Dagens Arena avslöja att även hälsojournaler tillhörande hundratals före detta JB-elever är på vift efter konkursen. Journalerna innehåller känsliga och medicinskt viktiga uppgifter som vaccinationer, fysiska och psykiska hälsotillstånd.

“Det finns en stor risk att eleverna kommer till skada”, säger Martina Wetterstrand till Dagens Arena. Hon är medicinskt ansvarig sjuksköterska för de kommunala gymnasieskolorna i Halmstad och har upprättat en Lex Maria-anmälan för hanteringen.

De flesta av de konkursade JB-skolorna – 24 av 36 – har övergått till nya ägare. I de fallen har även hälsojournalerna överförts till de nya ägarna. Men i de fall där elever har valt att börja i kommunala skolor har hälsojournalerna i stället hamnat hos JB:s konkursförvaltare, Advokatfirman Carler. De kommer i sin tur att lämna över det känsliga materialet till Inspektionen för vård och omsorg, som de kommunala skolorna sedan kan begära ut hälsojournalerna från. För att en sådan överlämning ska kunna ske krävs ett medgivande från målsman och elev – och så har inte alltid skett.

“Det är väldigt allvarligt eftersom det innebär att det finns risk för att journalerna, som kan innehålla känsliga uppgifter om elevernas hälsa, öppnas och sprids vidare på ett olagligt sätt”, säger Martina Wetterstrand till Dagens Arena.

Historierna om konsekvenserna av det svenska friskolesystemet – som är ett av världens mest avreglerade – börjar bli många. Vi har hört om neddragningar på undervisningstimmar, mindre lärartäthet och färre lärare med ämnesbehörighet, stora vinstuttag, betygsinflation och konkurser.

De stora förlorarna på den privatiserade friskolemarknaden har varit eleverna.

Skolan ska vara en trygg och förutsebar plats där alla barn och unga kan koncentrera sig på att få nya kunskaper. Så är det inte för alla skolelever i dag. Utbildningsminister Jan Björklund har inte bara misslyckats med att vända de fallande kunskaperna i den svenska skolan. Han har även gjort den mindre rättssäker. Jan Björklunds skola har nått vägs ände.