Efter att friskolekoncernen JB Education gick i konkurs saknas hundratals elevhälsojournaler. ”Risken är stor att eleverna kommer till skada”, säger Martina Wetterstrand, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Halmstad, som gjort en Lex Maria-anmälan.

Ett halvår efter JB Educations konkurs har en stor andel av eleverna ännu inte fått tillgång till sina skolhälsojournaler. Journalerna innehåller känsliga och medicinskt viktiga uppgifter som vaccinationer, fysiska och psykiska hälsotillstånd.

Martina Wetterstrand som är medicinskt ansvarig sjuksköterska för de kommunala gymnasieskolorna i Halmstad, säger att det är allvarligt att de nya skolorna inte har kunnat följa upp elevernas hälsa på ett halvår. Nu har hon gjort en Lex Maria-anmälan.

– Det finns en stor risk att eleverna kommer till skada psykiskt, fysiskt och eller socialt. Elever med psykisk ohälsa, som behöver följas upp, har gått miste om det under hela den här tiden. Det är ju ganska många elever det handlar om så det är klart att det är elever som behöver de här journalerna, säger hon till Dagens Arena.

I Halmstad kommun handlar det om bortåt 200 elever och Martina Wetterstrand berättar att det är många som har hört av sig till henne och frågat efter journalerna. Både vårdnadshavare och skolsköterskor från olika skolor har undrat över var de tagit vägen.

Även i Jönköping har ansvarig sjuksköterska rapporterat om att 150 journaler saknas. När riskkapitalägda JB-koncernen försattes i konkurs drabbades 11 000 elever i 36 skolor med verksamheter i olika delar av landet. 24 av skolorna har övergått till nya ägare och många elever har gått över till kommunala skolor.

De journaler som ännu inte kommit ut till de nya skolorna finns i ett datasystem hos konkursförvaltare Advokatfirman Carler i Stockholm.

– Som tur är det många av skolsköterskorna som arbetade på JB-skolorna som har kunnat följa med och blivit anställd på den nya skolan dit många av eleverna flyttat, berättar Anna Tholander på Advokatfiman Carler.

Hur stor andel av journalerna som flyttat med eleverna till deras nya skolor vet hon inte. Men de journaler som ännu inte kommit eleverna och deras nya skolor tillhanda gäller de elever som flyttat över till olika kommunala skolor, säger hon.

– De elever som har gått över till kommunala skolor kan vi inte ta hand om med allt vad det innebär med tillståndsgivning och kontroll. Deras journaler kommer att lämnas in till de arkiv som Inspektionen för vård och omsorg beslutar om. Sedan får skolorna hämta ut dem därifrån, säger Anna Tholander.

En del av pappersjournalerna har heller inte överlämnats på det rättssäkra sätt som patientdatalagen föreskriver.

När en journal överförs till en annan vårdgivare krävs ett medgivande från målsman och elev innan det kan ske. Anna Tholander försäkrar för Dagens Arena att överlämningen av de elektroniska journalerna som konkursförvaltaren fått in till sig skett på ett lagenligt och säkert sätt.

Men Martina Wetterstrand berättar att hon fått uppgifter om att vissa skolor har fått tillgång till elevhälsojournaler utan att medgivande har getts.
– Det är väldigt allvarligt eftersom det innebär att det finns risk för att journalerna, som kan innehålla känsliga uppgifter om elevernas hälsa, öppnas och sprids vidare på ett olagligt sätt.

Martina Wetterstrand tror inte att politikerna har insett de potentiella konsekvenserna vid konkurser och ägarbyten.

– Man måste ha ett elev- och patientperspektiv. Det måste vara samma regler för alla skolor kring hälsa och sjukvård så att data inte försvinner, och att journalerna hanteras på ett säkert sätt.