På torsdagseftermiddagen presenterades studien “Hur styr vi välfärden mot högre kvalitet?
” – vars innehåll introducerades på DN Debatt samma morgon. Studien är en del av ”Uppdrag Välfärd” – ett forskningsprogram som de tre tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, FORES och Leading Health Care (LHC) har dragit igång.

Lite överslätande förklarade man sig inledningsvis vilja komma bort från den “känslomässiga debatt” som rått om vinstuttag i välfärden. Det kan tyckas inte så lite världsfrånvänt – men låt oss för ögonblicket ha överseende med detta. I den rapport som Mats Bergman har tagit fram finns några frågeställningar som är värda att överväga.

Med privata utförare finns en risk för sämre kvalitet – och vinstuttagspåhejare eller inte – det är en risk som måste hanteras. Samtidigt är kvaliteten på offentliga upphandlingar på tok för bristfällig. Upphandlarna tycks inte veta exakt vad de vill ha – och ställer därför inte krav som leder till att kvaliteten vägs in. Kontrakt förlängs på slentrian och inköp påverkas inte av om kvalitet verkligen levereras.

De upphandlingar som genomförs i små som stora kommuner i Sverige i dag håller inte måttet. Något som också har framkommit med all tydlighet i upphandlingsutredningen som leds av Anders Wijkman. I Stockholms län sker varje år tusentals upphandlingar. Vad som har framkommit om de många turerna kring Nya Karolinska Sjukhuset, eller för den delen upphandlingen av Sankt Görans sjukhus, ger en fingervisning om vad som sker i de mängder av mindre upphandlingar som också äger rum. Och när 50 miljoner här och 30 miljoner där slösas bort genom bristfälliga upphandlingar växer det till slut till en minst sagt ansenlig summa.

Det är en diskussion som måste fortsätta föras, parallellt med den pågående diskussionen om vinster i välfärden. Att de tre tankesmedjorna sedan inte vill ta debatten om vinstuttag. Tja. Jag rekommenderar omläsning av blogginlägget “Vi måste tala om vården av de äldre“.