I den vinstdrivande privata äldreomsorgen är personaltätheten lägre.

De privata företagen har fler timanställda.

Utbildningsnivån bland de anställda är lägre.

Särskilt utmärker sig riskkapitalbolagen som är verksamma inom äldreomsorgen.

Det var några av de fakta som forskaren Marta Szebehely drog under en hearing om den privata äldreomsorgen på onsdagsmorgonen. Det är sådant som vi vet genom att följa de privata företagens intåg i Sverige.

Samtidigt finns också luckor. Införandet av LOV har i kombination med rutavdraget inneburit en fragmenterad hemtjänstmarknad. Många små företag är verksamma – men lönsamheten brister, personalomsättningen är hög och anställningarna är ofta timbaserade.

På plats under hearingen var även den australiensiska forskaren Gabielle Meagher. Också hon kunde bidra med några högst intressanta siffror från de engelskspråkiga länder som i mycket större utsträckning bygger sin äldreomsorg på privata företag.

De allvarliga brister som förekommer i vården är betydligt vanligare i vårdhem med vinstdrivande privata ägare (se bilden). De allvarliga bristerna ökar också markant när verksamheterna tas över av riskkapitalbolag. Personaltätheten är inte helt oväntat lägre i de privata vårdhemmen – både vad gäller undersköterskor och sjuksköterskor.

Vad som framkom på hearingen är kort och gott väldigt tydliga signaler om ojämlikhet och bristande kvalitet på marknader med många privata aktörer i äldreomsorgen.

Och det får utslag på hela samhället när äldreomsorgen inte fungerar som den ska. Det drabbar äldre i form av otrygghet och försämrad hälsa (jag lovar, bara för att du är 80-plusare och i behov av hemtjänst är du inte bara ett köttberg som ligger och väntar på döden. Bra vård kan ge fortsatt livslust, men det tycks ibland glömmas bort i debatten om vinster i välfärden). Men det drabbar också de som borde vara fullt verksamma på arbetsmarknaden. Kvinnor som tvingas gå ned i arbetstid för att vårda en åldrande förälder när vården inte räcker till. Det påverkar inkomst under resten av livet och i slutändan den pension man får. Och det drabbar familjeliv i förlorad jämställdhet.

Om vi anser att alla ska ha rätt till en likvärdig vård måste vi rimligtvis också ifrågasätta riskkapitalbolagens närvaro på marknaden för äldreomsorg. Sällan har det varit så tydligt som vid dagens hearing.