Jessica Johnson, Malin Danielsson (L), Hanna Wistrand

debatt Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, kan landets kvinnor fortfarande inte räkna med lika lön för lika arbete. Vi behöver tänka nytt när de verktyg som finns inte är tillräckliga, skriver företrädare för Liberala Kvinnor.

I EU:s Gender Equality Index rankas Sverige som mest jämställt inom EU, men när det kommer till ekonomisk jämställdhet har vi inte mycket att skryta om då vi först återfinns på plats tio i år 2021 års index, en försämring från plats sex i den senaste mätningen dessförinnan.

Att ekonomisk ojämställdhet råder, bekräftas av Kommissionen för jämställda livsinkomster som släppte sitt slutbetänkande den 7 februari i år. I slutbetänkandet framhäver de att om utvecklingen fortsätter i samma takt som den gjort sedan 2005, kommer det ta upp till 100 år innan inkomstgapet mellan män och kvinnor sluts. 100 år. Det är 36 524 dagar längre än vad vi kan vänta.

Alla människors möjlighet att, oavsett kön eller könstillhörighet, forma och ha makt över sina egna liv är grundbulten när det kommer till jämställdhet för oss liberaler. Lika lön för lika arbete är för oss en lika stor självklarhet då pengar är makt.

Dagens arbetsmarknad bygger fortfarande till stor del på kvinnors obetalda arbete och det är dags att vi sätter ner foten.

Kvinnor har generellt högre utbildning än män, men det hjälper inte i kampen mot ojämställda löner, tillhör du dessutom en minoritet får du ännu mindre i lön. Att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid, tar ansvar för sjuka barn och är föräldralediga längre är alla bidragande orsaker.

Dagens arbetsmarknad bygger fortfarande till stor del på kvinnors obetalda arbete och det är dags att vi sätter ner foten. Det är inte hållbart att kräva eller förvänta sig att kvinnor fortsätter arbeta obetalt med att ta den största bördan för barn och hem och samtidigt jobba ännu mer för att försöka hålla jämna steg med männen i inkomstligan. Det är ett enormt resurs- och kompetensslöseri som både samhället och företag förlorar stort på. Vi behöver tänka nytt när de verktyg som finns inte är tillräckliga.

Liberalerna vill därför reformera föräldraförsäkringen så att den blir mer flexibel och inkomstskyddet förbättras så att föräldrars möjligheter att dela föräldraledigheten mer jämställt blir verklighet på riktigt. Att män tjänar mer ska inte försätta kvinnor djupare i kvinnofällan och än mer öka livsinkomstgapet.

En förändrad föräldraförsäkring är dock inte nog.
Så länge föräldrar, företag och samhällssystemet inte utgår från delat föräldraskap är det svårt, om inte omöjligt, att utjämna gapet på 3,6 MSEK i livsinkomst mellan könen. Det är nu upp till bevis:

  • Vi förväntar oss att arbetsgivare har samma förväntningar på kvinnor och män att prestera på arbetet men också tar samma ansvar för barn och det obetalda arbetet hemma.
  • Vi förväntar oss att män tar hela sitt föräldraansvar och inte förlitar sig på att kvinnorna i deras liv ska passa upp på dem.

Vi kan inte vänta i 36 524 dagar på att samhällssystemet ska förändras, vi behöver tänka nytt för att bryta gamla förlegade normer och skapa nya verktyg som faktiskt skapar ett jämställt samhälle oavsett om dessa handlar om distansarbete, dagisflex eller andra insatser som underlättar livspusslet samtidigt som ingen blir fattigpensionär. Det skulle kvinnor, föräldrar, företag och samhälle vinna på.

 

Jessica Johnson, ordförande Liberala Kvinnor Stockholms län

Malin Danielsson (L), riksdagsledamot

Sabine Pettersson, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län

Marianne Damström Gereben, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län

Hanna Wistrand, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län

Anna Manell, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län

Amanda Valentin, styrelseledamot Liberala Kvinnor Stockholms län