Camilla Lundberg Ney, Svensk Kooperation. Foto: Marcus Lundstedt.

För fjärde året i rad har kooperativa företag dubbelt så många kvinnor på vd- och ordförandeposten som börsbolag. Det visar en granskning från Svensk Kooperation som släpps i dag på internationella kvinnodagen.

Det är stora skillnader på könsfördelningen på ledande positioner mellan kooperativa företag och börsbolag. Kooperativa företag har för fjärde året i rad dubbelt så många kvinnor på vd- och ordförandeposten som börsbolag. Det visar en ny rapport från Svensk Kooperation.

– Vi har följt det i några år nu. Det är intressant att se om det utvecklas åt något håll, och det är viktigt att hålla koll på de här siffrorna, säger Camilla Lundberg Ney, verksamhetschef på Svensk Kooperation.

De har jämfört sin statistik över de 100 största kooperativa företagen med Andra AP-fondens kvinnoindex från 2022. Enligt rapporten har 19 procent av de kooperativa företagen en kvinna som ordförande, samtidigt som endast 8 procent av börsbolagen har det.

Och 23 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, jämfört med endast 12 procent av börsbolagen. Vad skillnaderna beror på kan Camilla Lundberg Ney inte svara säkert på.

– Kooperativa företag är en demokratisk företagsform, och det kan vara en av orsakerna till att jämställdheten går bättre i de områden vi mäter. Men det blir spekulationer då vi inte vet exakt vad skillnaderna beror på. Det behövs mer kunskap och forskning om kooperation, säger hon.

Kooperativa företag styrs av medlemmarna och det kan vara så att många av dem tycker det är viktigt att jobba med jämställdhet, framhåller Camilla Lundberg Ney.

Men det är fortfarande en bit kvar tills kooperativa företag är riktigt jämställda. På en del ligger företagen efter börsbolagen, enligt er rapport. Börsbolagen har 35 procent kvinnor i styrelserna, medan de kooperativa företagen endast har 30 procent.

– Nej, vi är inte framme än. Det finns mycket kvar att göra för att öka jämställdheten. Men det sker inte av sig själv, det krävs en hel arbete och kunskap. Målet är att näringslivet ska vara jämställt, det leder till bättre beslut och klokare affärer, säger Camilla Lundsberg Ney.

Hon påpekar att många kooperativa företag har jobbat länge och systematiskt för att öka andelen kvinnor i ledningen. Exempelvis har Riksbyggen under många år arbetat för att få fler kvinnor som chefer, och har fördubblat andelen jämfört med år 2008 och har nu 45 procent kvinnor som chefer. Deras långsiktiga mål är att 50 procent av cheferna på företagen ska vara kvinnor.

Andelen kvinnliga vd:ar har minskat med fyra procent hos de kooperativa företagen. Vad beror det på?

– Vi får följa det. Är det så att det fortsätter, att det är någon form av trend, då får vi steppa upp och jobba ännu hårdare. Det handlar inte bara representationen utan hela organisationen, säger Camilla Lundberg Ney.

Hon menar att företagen måste titta på vad de gör i verksamheten och vilka effekter det får. Till exempel om tjänsterna stödjer jämställdhetsarbetet.

Folksam var först med att ersätta våld i nära relationer i sina försäkringar, det är ett sätt att bygga in jämställdheten i deras kärnverksamhet, säger Camilla Lundberg Ney.

Svenskt Näringsliv kommenterar inte siffrorna från Svensk Kooperation men framhäver att utvecklingen på jämställdhetsområdet i näringslivet är positiv och stark. Under en 20-årsperiod har andelen kvinnor som är chefer inom deras medlemsföretag fördubblats.

”År 1998 var 17 procent av cheferna kvinnor och under senaste året uppgick siffran till 36 procent. Av de 40 400 medarbetare som valdes ut för chefsarbete under förra året var 41 procent kvinnor”, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv i ett mail till Dagens Arena.

Hon framhåller att ledningarna på företagen ofta speglar bemanningen inom företagen. Mansdominerade branscher är ofta mansdominerade även på ledningsnivå och tvärtom.

”Inom näringslivet ser vi nu en utveckling där mansdominerade branscher som bygg och installation, transport samt industrin har relativt fler kvinnor på chefspositioner”, skriver Carina Lindfelt.