Foto: Pixabay

Debatt Ödeläggelsen av Ukraina pågår nu för fullt enligt krigsproduktionens logik. Vi behöver ett annat sätt att tänka, skriver debattören.

Den 28 december publicerade Dagens Nyheter en debattartikel av Gunnar Hökmark, före detta moderat EU-parlamentariker. Den hade rubriken Europa måste möta Putins hot med krigsproduktion. Europa måste ställa sig på krigsfot skriver han. Ta stora lån, snabbstarta produktion och leveranser av ammunition, drönare, luftvärn och stridsfordon.

Krigsproduktion, det är ju det Sverige och EU redan håller på med för fullt! Tätt i hälarna på USA och Ryssland. Men Hökmark sätter ord på det och vill påskynda processen. Och hans vision utvecklas till nya höjder på konferensen Folk och Försvar i Sälen 8 och 9 januari av både militära och politiska ledare.

Jag har aldrig förr känt mig så uppgiven över dårskapen

Producera betyder alstra, skapa, frambringa, åstadkomma. Krigsproduktion betyder att åstadkomma krig. Ryssland har länge påtalat att de ser Natos utvidgning som ett hot mot sin säkerhet. USA och Nato förnekar att det skulle utgöra något hot, samtidigt som nya militärbaser planeras allt närmare den ryska gränsen. USA ser Ryssland och Kina som hot mot sin hegemoni. Väst ser Ryssland som ett hot mot demokratin. Båda sidor kapprustar, risken för total förödelse av livet på planeten ökar i takt med att krigsproduktionen ökar.

Men krigsproduktion har aldrig lett till ökad säkerhet och mindre krig! Demokrati kan inte bombas fram. Det visar USA:s många misslyckade försök med miljontals döda i Irak, Afghanistan, Vietnam, Kambodja, El Salvador med flera länder och nu från det sargade Ukraina, där slutet är ovisst. DCA-avtalet mellan Sverige och USA är ett markant steg i krigsproduktionen. 17 platser i Sverige riskerar att bli måltavlor för en angripare som känner sig hotad.

Jag har aldrig förr känt mig så uppgiven över dårskapen hos världens ledare som nu. Ukrainakriget är en tragedi som kunde ha undvikits av kloka ledare, som inte varit inriktade på krigsproduktion. Många har varnat. En är den amerikanske professorn i statsvetenskap John Mearsheimer, som redan 2014 skrev i Foreign Affairs:

”USA och dess europeiska allierade står nu inför ett val beträffande Ukraina. De kan fortsätta med sin nuvarande politik, som kommer att fördjupa fiendskapen med Ryssland och ödelägga Ukraina under resans gång – ett scenario där alla blir förlorare.  Eller också kan de lägga om kursen och verka för att skapa ett blomstrande men neutralt Ukraina, ett som inte hotar Ryssland och låter väst laga sina relationer med Moskva. Den linjen skulle alla vinna på.”

Ödeläggelsen av Ukraina pågår nu för fullt enligt krigsproduktionens logik. Krigsproduktion producerar död. Dess verktyg är vapen, i värsta fall kärnvapen, och propaganda.

Fredsproduktionens mål skulle vara: Ingen enda varelse dödad i krig. Dess verktyg skulle vara mellanfolkligt samarbete, samtal, diplomati, förhandlingar, kompromisser, förståelse för olika kulturer och tänkesätt, handel, resor. Ja, många nya verktyg skulle utvecklas och förfinas på samma sätt som krigsmaskineriet finslipar sina verktyg om tid och medel avsätts för det. En fredskultur skulle främjas i skola och samhälle. Fredsdepartement inrättas, fredsministrar tillsättas.

Livet ska ha högsta prioritet. Palestinska, israeliska, ukrainska och ryska liv ska värderas lika. Världen behöver samarbeta för att klara klimatkrisen. Vi måste börja tänka fredsproduktion!

Lena Jarlöv