Röda korsets nya fältsjukhus i Rafah.

Gaza Närmare en halv miljon palestinier har flytt från Rafah i södra Gaza sedan Israels attacker i området inleddes och nu rör sig stridsvagnar djupare in i området, enligt FN. Senaste veckan har ingen mat kommit in i södra Gaza. Men ett nytt fältsjukhus ger visst stöd till hårt utsatt befolkning. 

Plan International är en av hjälporganisationerna som står redo med transporter på andra sidan gränsen. Men övergången vid Rafah är stängd. De jobbar i samarbete med egyptiska Röda korset för att få in förnödenheter.

– Vi ser att tillträdet är mycket begränsat, säger Charity Meijer, tf programchef på Plan international, till Dagens Arena. 

Ungefär 1,3 miljoner palestinier som flytt sedan kriget bröt ut efter Hamas attack 7 oktober har tagit skydd i Rafah, enligt FN. Senaste veckan har upp emot 450 000 flytt igen efter att Israel utfärdat evakueringsorder. FN-organet UNRWA publicerade bilder av tomma gator i Rafah på tisdagen. Palestinier uppmanades att söka sig till en ”humanitär zon” i al-Mawasi.

Bara sand inget vatten

Men där finns bara sand, varken infrastruktur eller vatten, säger Scott Anderson, chef på UNRWA, till amerikanska CBS News.

– De som nu befinner sig i Rafah kommer inte att kunna evakueras på ett säkert sätt och de mest utsatta – kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning – kommer att ha sämst möjligheter att ta sig därifrån. Vi är mycket oroade över deras säkerhet. Män, kvinnor och barn som viftar med vita flaggor går mil förbi lika döda kroppar som ligger på gatorna och utan tillgång till mat och vatten, säger svenska Röda korsets  tf generalsekreterare Anders Pedersen.

Situationen för barn i området har försvårats ytterligare under krigets gång.

– Risken att barn dör av antingen svält eller bombningar är större nu än tidigare, säger Charity Meijer på Plan international. 

Charity Meijer, tf programchef, Plan international.

Bombningarna hindrar hjälp

Tidigare hindrades lastbilskonvojerna av israeliska kontroller. Men så är det inte längre.

– Bombningen är huvudskälet till att hjälpsändningarna inte når Gaza, säger Charity Meijer.

Samma bild ger Scott Anderson, chef på UNRWA, i en intervju med amerikanska CBS News. Det är säkerhetsläget på marken som hindrar hjälporganisationerna att föra in mat, vatten, bränsle och medicinska förnödenheter. Leveranskedjorna fungerar och man är redo att så fort möjligheten öppnas.

Samtidigt sprids en video från måndags där israeliska aktivister stoppar leveranser av förnödenheter på väg till Gaza och kastar ut förnödenheter på vägen.

Konserver och energikakor

Svenska Röda korsets generalsekreterare Anders Pedersen skriver till Dagens Arena:

– Människor överlever på små mängder konserver och energikakor som de får tag i då och då. Och även om detta är bättre än inget så är det ju långt ifrån näringsriktig mat. Befolkningen är försvagade och behöver konsekventa och tillräckliga matleveranser för inte bli mer utsatta för risker som sjukdomar, hälsoproblem och död.

Internationella Röda korset rapporterar nu att de öppnar ett fältsjukhus i Rafah med 60 bäddar och kapacitet att ta emot 200 personer per dygn.

Amputationer och smittsamma sjukdomar

Fältsjukhuset ska komplettera akutsjukvården som palestinska Röda korsets personal och volontärer ger. På fältsjukhus kommer man att kunna utföra akuta operationer, förlossningsvård, gynekologi och vård för nyfödda bland annat. De kommer också att kunna hantera situationer med många skadade. Enligt WHO är 33 procent av Gazas ordinarie sjukhus och 30 procent av primärvården i drift.

Människor söker vård för allvarliga skador, smittsamma sjukdomar som kan leda till större utbrott och komplikationer vid kroniska sjukdomar. Amputationer är vanliga. Lunginfektioner, magsjukdomar och hudsjukdomar sprider sig snabbt på grund av brist på rent vatten, tvättmöjlighet och matbrist.

Hamas-fäste ska besegras

Israel motiverar sina militära attackerna i Rafah med att det är Hamas främsta fäste och att de behöver besegra dem för att frita den israeliska gisslan som togs av Hamas 7 oktober. Vita husets säkerhetsrådgivare Jake Sullivan har varnat för att en massiv markinvasion i Gaza, som han menar skulle innebära en alltför stor risk för civilbefolkningen utan att ge Israel någon tydlig strategisk fördel.

Plan International har sitt fokus på de situationen för barn som tvingats från sina hem, ofta flera gånger sedan kriget bröt ut. Och nu återigen från Rafah.

Vi hör att barn är i akut behov av psykologiskt stöd, att de kan leka, känna sig trygga och vara barn. Men det är inte möjligt nu, säger hon. 

Svält på katastrofnivå

Initiativet Integrated Food Security Phase Classification, där FN:s livsmedelsprogram ingår, klassade i mars hungersituationen i Gaza som en nivå 4 ,”nödläge”, på en femgradig skala. Enligt det mest troliga scenariot kommer nivå 5 ”svält” att nås i både norra Gaza och andra regioner i slutet av maj. För 70 procent av befolkningen i områdena, drygt 200 000 människor, kommer nivån att nå kategoriseringen ”katastrof”.

– Den humanitära hjälpen som kommer in i Gaza räcker inte alls för att täcka behoven. Ett eldupphör är nödvändigt för att den hjälp som desperat behövs ska kunna nå ut till civilbefolkningen. Israel måste som ockupationsmakt se till att civilbefolkningens grundläggande behov tillgodoses, säger Anders Pedersen, tf generalsekreterare för svenska Röda korset.

“Följ humanitära lagar”

Leveranserna via luften eller sjövägen inte är tillräckliga för att möta behoven hos Gazas 2,3 miljoner invånare, som nu i allt större utsträckning lider av undernäring, säger flera hjälporganisationer till nyhetsbyrån AP.

Charity Meijer ser inga tecken på förändring i Gaza.

– Vi på Pla International kräver omedelbart eldupphör och att alla aktörer följer internationella humanitära lagar.