Magnus Nilsson Bild: Privat
Magnus Nilsson Bild: Privat

Beslutet att sälja Vattenfalls brunkolsverksamhet ökar inte utsläppen ett dyft. Däremot minskar utsläppen av annullerade utsläppsrätterna, skriver Magnus Nilsson (S), miljökonsult och författare.

Att regeringen gett klartecken för försäljningen och fortsatt drift av Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet kan för den oinvigde se ut som ett svek mot klimatet.

Den paradoxala sanningen är att det faktiskt inte spelas någon roll för utsläppen vad som sker med Vattenfalls tyska anläggningar. EU:s lagstiftning om utsläppshandel innebär att unionen på förhand har bestämt hur mycket koldioxid som får släppas ut från de anläggningar som omfattas av handeln – tung industri samt el- och värmeproduktion.

Nuvarande lagstiftning innebär att EU-kommissionen 2013-2067 totalt kommer att ge ut knappt 58 miljarder utsläppsrätter. Så stora får utsläppen bli.

Det finns två sätt att minska detta utrymme. Det ena är att minska den framtida utgivningen av utsläppsrätter – ett förslag från EU-kommissionen att begränsa utgivningen med 9 miljarder ton diskuteras just nu av regeringarna och Europaparlamentet.

Det andra är att annullera redan utgivna utsläppsrätter.

Det är detta regeringen nu gör genom att anslå 300 miljoner kronor till att köpa in och annullera utsläppsrätter. Hur mycket pengarna räcker till beror på hur priset på utsläppsrätter utvecklas, men en gissning är någonstans mellan 30 och 120 miljoner ton (de svenska utsläppen inom utsläppshandeln är för närvarande drygt 25 miljoner ton).

I uppgörelsen ingår dock ytterligare en detalj som media missat och som berör de utsläpp som sker utanför utsläppshandeln (gäller bland annat trafiken). För dessa utsläpp har Sverige ett utrymme på 315 miljoner ton 2013-2020. Sannolikt kommer de verkliga utsläppen att bli drygt 50 miljoner ton lägre.

EU:s lagstiftning tillåter medlemsstater att antingen, spara, sälja eller annullera »överprestationer«. I det nya beslutet lovar nu regeringen att Sverige ska annullera hela överprestationen, vilket betyder att utrymmet för utsläpp inom EU krymper med ytterligare drygt 50 miljoner ton.

Beslutet att sälja Vattenfalls brunkolsverksamhet ökar inte utsläppen ett dyft, medan besluten att annullera utsläppsutrymme kommer att minska utsläppen med 80-170 miljoner ton.

Detta är ett otroligt klipp för klimatet!

Magnus Nilsson, S i Södermalms stadsdelsnämnd, miljökonsult och författare till rapporten Uppdatera klimatpolitiken – klimatpolitisk handbok för en ny regering (Arena idé 2014)