USA-baser i Sverige ska göra oss säkrare – men är det inte tvärtom?

I och med Ungerns godkännande av Sveriges ansökan om medlemskap i Nato är det nu bara en enkel formalitet i Washington som återstår. Som om det inte var nog har regeringen skrivit under ett försvarsavtal (DCA, Defense Cooperation Agreement) med USA som överlåter delar av 17 militära områden till USA som där ska lagra vapen och vad de vill för krigföring. Avtalet är ute på remiss för lagändringar och ska, tänker man, tas före sommaren i riksdagen. Det är bråttom att ta reda på vad det handlar om.

Fredsaktivister lanserar nu en kampanj mot USA-baser och kärnvapen i Sverige. Vi kräver folkomröstning om DCA-avtalet och tid för att människor ska hinna ta reda på vad det handlar om. Det är ett avtal mycket likt det som skrivits med övriga nordiska länder. Det går fort nu!

Avskräckning fungerar inte utan leder till ökade rustningar

I Norge och Danmark finns lagar mot kärnvapen i fredstid och i Finland lag mot införande av kärnteknologi. I Sverige har vi ingen motsvarande lag. USA har som policy att aldrig svara på frågor om de för med kärnvapen eller inte. I DCA avtalet nämns inte kärnvapen. Vid frågor hur regeringen ser på risken att få in kärnvapen på svenskt territorium har det ofattbart naiva svaret blivit att USA känner till vår inställning till kärnvapen så det är inte aktuellt. I Natoansökan finns inte någon restriktion vad gäller planering för kärnvapenanfall eller övningar med kärnvapen. Tvärtom uttrycker Sverige fullt stöd för Natos policy.

Inom de amerikanska områdena är befälhavaren amerikan. Amerikansk militär står under amerikansk lag. Vi lämnar över suveränitet, och vi har inte inspektionsrätt, vet inte vad som finns här och vad som transporteras. Hamnar och vägar byggs ut för militära transporter.

Jan Guillou skriver den 25 februari i Aftonbladet skarpt om att Sverige frivilligt underkastat sig USA, en artikel som med rätta spridits snabbt. USA har c:a 800 baser runt om i världen, och de ökas i Norden: 4 och nu 8 ytterligare i Norge, 15 i Finland, 17 i Sverige och 4 i Danmark. På Grönland rustas Thulebasen upp. I Island finns den amerikanska militärbasen utanför Reykjavik. Arktis har blivit ett hett område ekonomiskt och säkerhetspolitiskt, och Ryssland är fienden vid sidan av Kina.

Vad tänker vi på? Ryssland, vår granne, gör vi till fiende genom att tydligt, konkret och på alla sätt liera oss med dess värsta fiende. Ryssland, en av kärnvapenmakterna, har upprepade gånger talat om sitt behov av säkerhet. Om de känner sig hotade till sin existens kan de ta till kärnvapen.

Enligt konfliktforskaren John W. Burton tar människor till våld när deras grundläggande behov hotas – och de inte ser andra utvägar. Avskräckning fungerar inte utan leder till ökade rustningar och krigshot. Att lita till kärnvapen och annan militär avskräckning kommer förr eller senare att leda till total katastrof, kärnvapenkrig.

Nu gör man Sverige till ett uppmarschområde och ett mål i ett sådant krig! Jätteövningen Nordic Respons 24 startar inom några dagar. Norden är en viktig spelare i detta dödliga schackspel som liknar mest ett ”chickenrace” där båda sidor måste göra sin avskräckning trovärdig genom vapenhot med ökade rustningar och krigsövningar.

Vad håller vi på med? Låt oss sansa oss och satsa på god diplomati utifrån den kunskap om konflikter och förebyggande av konflikter som finns. Låt oss rädda klimatet och miljön. Resurserna behövs där – och för välfärden.

Karin Utas Carlsson, fil.dr pedagogik (fredsundervisning), aktiv i Folkomröstningskampanjen om DCA-avtalet, USA-baser och kärnvapen i Sverige