Foto: Canva

Debatt Snart invaderar USA:s krigsmakt svensk mark. Om inte riksdagen säger nej.

En majoritet av svenska folket, 84 procent, säger nej till att främmande makt ska få placera militärer och krigsmateriel på svenska militärbaser – utan svensk insyn. Det visar en opinionsundersökning som Novus har gjort på uppdrag av Sveriges Fredsråd.

Den 18 juni ska Sveriges riksdag rösta om USA:s militärmakt får slå sig ner på 17 svenska militärbaser. Avtalet gäller i tio år. Nato-avtalet däremot kan sägas upp med ett års varsel. 

Den 5 december 2023, utan förvarning, undertecknades ett försvarsavtal mellan Sverige och USA kallat Defence Cooperation Agreement (DCA). Sedan dess har regeringen varit ganska tyst om detta omvälvande avtal. Enligt Novus känner inte en majoritet av befolkningen till avtalet. Varför sker ingen ordentlig genomgång av avtalet och debatt i Sveriges Radio, TV och i morgontidningarna? Vilket ansvar tar svenska medier för att informera sina lyssnare, tittare och läsare?

DCA-avtalet påminner oss om alla de krig och avtal under 1900-talet och fram till i dag som USA har tvingat på andra länder.

 

Vad handlar avtalet om? I 30 artiklar beskrivs de rättigheter som USA:s försvarsgrenar: armé, flyg och flotta ska erbjudas i Sverige. Det är en häpnadsväckande läsning av svensk eftergivenhet. Inte nog med att USA:s krigsmakt får slå sig ner på Sveriges militära baser, från Kiruna i norr till Revingehed i söder (Artikel 3). På dessa baser ska USA också få bygga egna hemliga områden för sina militära styrkor och vapen. Dessutom får USA:s militärpolis rätt att agera där amerikanska styrkor befinner sig men också i samhällen i närheten (Artikel 14). Om de begår brott gäller inte svensk lag utan amerikansk. Sverige ”avstår” från ”sin suveränitet” (Artikel 12). Svensk lag kommer därmed inte längre gälla alla som befinner sig i landet.

USA:s militära styrkor befrias från skatter och andra avgifter (Artikel 16, 17, 21). Leverantörer som följer med trupperna från USA är också undantagna från svenska lagar och bolagsskatter (Artikel 26). Svenska skattebetalare förväntas stå för så gott som all militär verksamhet som USA bedriver i Sverige.

Inte nog med detta. De amerikanska styrkorna får rätt att ”röra sig fritt på svenskt territorium” (Artikel 11). De kan nyttja skjutbanor, vägar, flygplatser och hamnar när de så önskar. Svenska myndigheter ska på begäran ”kostnadsfritt utfärda alla handlingar och registreringsmärken” för motorfordon och släpvagnar (Artikel 9).

Försvarets materielverk, FMV, framför i sitt remissvar om DCA-avtalet att FMV inte getts möjlighet att delta i beredningen av avtalet. De påpekar att eftersom USA:s militära styrkor har förtursrätt till FMV:s provplatser ”riskerar” det att ”få negativ inverkan på utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga”. Övriga myndigheter som fått skriva remissvar är mer hovsamma. Ett undantag är Region Gotland som ”vill framhålla att inga kärnvapen ska finnas på gotländsk mark”.

Det är uppenbart att DCA-avtalet varit i USA:s säck innan det hamnade i den svenska påsen. Liknande avtal mellan USA och mindre länder har en kolonial bakgrund. Thailand är ett sådant exempel. Under kriget i Vietnam byggde USA militärbaser i Thailand varifrån bland annat B-52-bombplan startade för att angripa Vietnam, Laos och Kambodja. Tiotusentals US-soldater var verksamma där. Kring baserna etablerades barer och bordeller, och de blev centrum för kriminalitet och drogförsäljning.

DCA-avtalet påminner oss om alla de krig och avtal under 1900-talet och fram till i dag som USA har tvingat på andra länder. Men denna gång gäller det Sverige. Och en regering som frivilligt har gått med på det.

Den 18 juni ska riksdagens ledamöter fatta beslut för eller emot DCA-avtalet. De bör naturligtvis rösta emot detta förödmjukande militäravtal. De som röstar för DCA-avtalet skänker bort Sverige till USA som ständigt för krig mot andra länder för att stödja sin vapenindustri och upprätthålla sitt världsherravälde.

Svenska folket måste ges möjlighet att ta ställning till detta militäravtal som de varken bett om eller känner till. Avtalet kommer annars att begrava Sveriges fem århundraden av frihet och självständighet.

Rösta nej till DCA-avtalet!

Hans Hjälte, journalist, tidigare politisk chefredaktör på Folkbladet i Västerbotten

Eva Brita Järnefors, journalist och författare, tidigare chefredaktör på Psykologtidningen