Ann Mari Engel och Sandra Lindström, Vänsterpartiet i Region Stockholm

Folkbildning Kulturen är under attack från alla håll. Det är viktigare än någonsin att stå upp för demokratiska värderingar, folkbildning och fritt kulturutövande.

Vi är många som med bestörtning följt utvecklingen i Norrköping den senaste tiden, där stadens stolta symfoniorkester tvingas rätta sig efter påhittade deviser om marknadsmässighet och där biblioteken ska underordnas ett ”tillväxtkontor”. Även på riksplanet riktas den nyliberala udden mot kulturen. Bland det första Sverigedemokraternas marionettregering gjorde efter maktskiftet förra året var att införa entréavgifter på statliga museer. Sedan följde nedskärningar på kulturområdet med 1 miljard kronor i statsbudgeten. Just nu ser vi hur flera kulturinstitutioners verksamheter hotas av chockhöjda hyror.

Mer pengar från regionerna är en del, men vi måste göra mer

 

Även folkhögskolorna har hamnat i skottgluggen, och är i en djup kris. Sänkta statliga anslag och uteblivna uppräkningar i takt med inflationen har lett till att hundratals erfarna lärare har blivit av med jobbet. Många i behov av utbildning har samtidigt blivit utan plats. En skolform som tjänat Sverige väl i över 150 år riskerar att gå i graven. Sverigedemokraterna, som lett ett korståg mot folkhögskolorna sedan de kom in i riksdagen, applådera utvecklingen.

Därför är det mycket glädjande att Vänsterpartiet och Mittenkoalitionen i Region Stockholm tidigare i år beslutade att höja ersättningen per studievecka, för studerande i både Stockholm och resten av landet. Detta efter att Region Stockholm i många år varit sämst i klassen när det gäller regionernas ersättningsnivåer. Ökningen sker successivt fram till 2026 och kommer innebära ett betydande tillskott till skolorna. För oss i Vänsterpartiet kommer ett långsiktigt och hållbart stöd till folkhögskolorna vara en prioriterad fråga på kulturområdet i våra budgetförhandlingar med styret i Region Stockholm.

Mer pengar från regionerna är en del, men vi måste göra mer för att värna, bevara och utveckla folkhögskolornas viktiga arbete i samhället framöver. Begreppet ”fritt och frivilligt” har präglat folkhögskolornas verksamhet i flera decennier. Det måste vi slå vakt om. Att skolorna själva utformar sina utbildningar utan att staten eller regionerna lägger sig i innehållet är en förutsättning för hela skolformen. Även detta vill Sverigedemokraterna ändra på, genom att detaljstyra kursinnehåll och styra bidrag till utbildningar med ”samhällsekonomisk nytta”. Ett sådant skifte skulle innebära ett dråpslag, särskilt mot de mindre och konstnärliga folkhögskolorna.

Vi i Vänsterpartiet kommer alltid att värna skolornas frihet och oberoende. Livslångt lärande kan och bör aldrig reduceras till statistiska tabeller. Den 19 september går lärare från hela landet ut på gator och torg i en manifestation för folkhögskolans avgörande roll i folkbildningen. Vi ställer oss helhjärtat bakom det budskapet. Det är dags att politiken tar den här frågan på allvar, innan det är för sent.

Ann Mari Engel (V), ledamot i Region Stockholms kulturnämnd

Sandra Lindström (V), ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid och ersättare i Region Stockholms kulturnämnd