En äldre man i rullstol som sitter med ryggen mot kameran
Foto: Gerd Altmann / Pixabay

DEBATT Det är oerhört provocerande att 1 350 medarbetare har sagts upp från sjukhusen i Stockholm. Vi kräver att detta stoppas och att vård och omsorg om äldre blir bättre, skriver företrädare för PRO.

Vaffor gör ho på detta viset? Astrid Lindgren ställde frågan i artiklar och i barnböcker. 43 000 PRO-medlemmar i Stockholms län undrar också! Vi blir oroliga av alla rapporter om bristerna i regionens vård. PRO förstår inte varför regionledningen i Stockholm helt struntar i de riktlinjer för vårdens prioritering som regering, riksdag och samtliga dåvarande landsting var överens om? Riktlinjerna handlar om att de svårast sjuka, dessutom ofta svaga, ska prioriteras. Initiativet kom från Jerzy Einhorn, då riksdagsledamot för KD.

PRO tycker inte att regionen ska satsa på generösa vårdvalsmodeller för privata företag. PRO kräver att sjukhusen och vårdcentralerna får de resurser som behövs för en god vård. Varför får så många vårdplatser på sjukhusen stå outnyttjade då det saknas personal?

PRO anser att det är oerhört provocerande att 1 350 medarbetare har sagts upp från sjukhusen. PRO kräver att denna stora kompetens används inom andra delar av regionens vård. PRO vill inte ha hyrpersonal som kostar mera, och ger sämre kontinuitet. PRO ser att det största hotet mot en bra äldreomsorg och vård är personalbristen. Vissa kan ersättas med bättre samverkan, smartare metoder, bättre teknik. PRO menar dock att det krävs händer, hjärta och huvud under överskådlig framtid! Varför gör ni på detta viset?

Vårdcentralerna ska vara första linjens sjukvård. 80 procent av besökarna är äldre. Pensionärernas organisationer har gjort en undersökning av vårdcentralerna. Den visar att väntetiden för att träffa någon i vårdteamet är för lång. Att det ofta är svårt att träffa samma person igen. Tillgängligheten är dålig. Fler med geriatrisk kompetens behövs. PRO menar att detta medför risker för patienterna samt sämre arbetsmiljö för medarbetarna. PRO kräver att kommunernas äldreomsorg samorganiseras med regionens vård så att äldre invånares vård och omsorg förbättras. Så är det i Norrtälje. Varför gör ni inte mer på detta viset?

Till 2030 ökar antalet personer 80 år och äldre med nära 60 procent. Det är i den åldern som många får stort och ökande omsorgs- och vårdbehov. PRO kräver flera anställda, inte 1 350 färre som regionen vill! PRO kräver att det ska finnas tillräckligt med vårdplatser. Vi förstår inte varför regionen säljer Bromma sjukhus, Dalens sjukhus, Sabbatsbergs sjukhus. Varför gör ni på detta viset?

Irene Svenonius, Region Stockholms ledare, har nyligen kommit ut med en bok som har titeln »Jag vill avskaffa mig själv«. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski skrev då »om Svenonius vill avskaffa sig själv går det utmärkt. Avgå som finansregionråd och låt någon annan ta över«. Vaffor fortsätter ho på detta viset?

Gunnar Sandell, ordförande PRO Stockholms län

Alf Andersson, samordnare intressepolitik PRO Stockholms län