Bild: .v1ctor./Flickr

“Det är vår skyldighet att utfärda bindande bestämmelser om det behövs för att skydda personers liv, säkerhet och hälsa.”

Sveriges kommuner och landstings rädsla för ökade kostnader innebär i praktiken att de inte är beredda att säkra äldres och demenssjukas behov. Det menar två företrädare för Socialstyrelsen som på fredagen skriver en debattartikel i Dagens Nyheter.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och jurist Bitte Fritzson är djupt kritiska till att SKL sagt nej till de krav som myndigheten ställde i somras:
Att det i äldreomsorgen ska finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål. Att socialnämnderna måste fatta tydliga beslut om vilken omsorg varje person ska få på boendet. Och att den som driver äldreboendet ska ta fram en plan för hur insatserna ska genomföras och se till att bemanningen anpassas efter det.

SKL menar att Socialstyrelsens befogenheter inte sträcker sig så långt att de kan utfärda den typen av föreskrifter och att bristerna Socialstyrelsen belyser inte är entydigt bekräftade.

Holm och Fritzson skriver att det handlar om att säkra att svårt sjuka äldre får rätt vård, att sex av tio inspekterade demensboenden visat sig ha bristfällig bemanning och att SKL:s intresse av låga kostnader fått gå före kvaliteten.
”Socialstyrelsen har enligt lag rätt att utfärda bindande bestämmelser om det behövs för att skydda personers liv, säkerhet och hälsa. Det är till och med vår skyldighet att använda de verktyg vi har.” skriver de på DN Debatt.