Freddy Grip (V) Stockholm

Barn med olika bakgrund behöver mötas i skolan. Därför behöver regeringen ta beslut om förbud mot privata skolköer, skriver Freddy Grip (V), skolpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Hur vi har det i skolan påverkar våra möjligheter senare i livet. Därför är det så otroligt viktigt att alla barn får gå i en bra skola. Vi måste bryta med sorteringen av elever och se till att barn med olika bakgrund kan mötas i samma skolor.

Sverige har varit internationellt känt för viljan och förmågan att ha en skola som ger alla elever jämlika livschanser.

Tyvärr är vi nu internationellt kända för att ha en extrem skolmarknad, en skolmarknad där pengar som ska gå till elever och personal får tas ut som vinst till skolföretagen och där skolan delar upp elever efter deras bakgrund.

Stockholm är extremt. Vi har många grundskolor där samtliga elever får godkänt i alla ämnen och där dörren till gymnasiet står öppen. Men vi har samtidigt skolor där bara var femte får godkänt i tillräckligt många ämnen för att komma in på gymnasiet. Det kan aldrig vara acceptabelt att fyra av fem elever inte får med sig tillräckliga kunskaper efter grundskolan.

Det kan aldrig vara acceptabelt att fyra av fem elever inte får med sig tillräckliga kunskaper efter grundskolan.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är överens om att denna utveckling måste vändas. Vi har som majoritet i Stockholm gjort en del. Vi har i större utsträckning fördelat resurserna efter skolornas behov och detta har används för att anställa mer personal i de skolor som har störst utmaningar. Det är mycket glädjande.

Men mer måste göras och då behöver vi stöd från regering och riksdag. I veckan gick Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S) ut med ett krav om att skolköer bör förbjudas, ett beslut som måste tas på nationell nivå. Det är ett väldigt välkommet förslag.

Idag tillåts privata skolor att ha egna köer för elever som vill gå där. Det innebär att medvetna föräldrar ställer sina barn i kö i god tid.

Det här gör att elevernas bakgrund har ännu större betydelse för vilken skola de hamnar på eftersom föräldrarnas utbildning och ekonomi påverkar hur tidigt de ställer sina barn i skolkön.

Hela skolvalssystemet behöver sättas under lupp och förändras. Vi måste se till att alla elever har lika stor möjlighet att gå i en bra skola. En bra början är att begränsa att skolvalet sorterar och delar upp elever. Att slopa kösystemet skulle förbättra situationen och öppna upp populära skolor för fler elever med en annan bakgrund.

Rätten till en bra utbildning ska gälla alla barn. Målet måste vara att samtliga elever har tillgång till en bra skola nära hemmet där elever med olika bakgrund möts.

Busschaufförens dotter ska kunna gå i samma klass som läkarens son. Elever som kommit till Sverige ska gå med klasskamrater som har fötts här. Bara på det viset kan vi skapa en skola för alla.

Freddy Grip (V), skolpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms stad