Claudia Velasquez, Ingrid Mattiasson Saarinen

#metoo Den starka #metoo-rörelsen visar hur viktigt det är att redan i förskolan motverka traidionella könsroller med hjälp av genuspedagogik, skriver två V-politiker.

Över världen sprids #metoo-rörelsen och ett antal kampanjer på samma tema men med olika hashtags, där kvinnor delat erfarenheter av sexuella trakasserier, övergrepp och beteenden.

Även i Sverige är #metoo-rörelsen stark. Inom yrkesområde efter yrkesområde, inom skola, föreningsliv, fackliga organisationer liksom inom politiken har ett mycket stort antal vittnat om sina erfarenheter.

Många arbetsplatser och organisationer har trott sig ha en fungerande struktur för att fånga upp och eliminera sexuella trakasserier och övergrepp, men de många vittnesmål som kommit under hösten har visat att det inte varit så. Det har visat sig att mycket arbete återstår för jämställdhet mellan könen.

Förskolan ska enligt läroplanen både ha som ett av sina uppdrag och i sin värdegrund att arbeta för jämställdhet mellan könen och alla människors lika värde.

Experterna menar att det gäller att börja tidigt för att motverka traditionella könsroller. Därför ska förskolan enligt läroplanen arbeta för att motverka traditionella könsroller och könsmönster, personalen ska kunna utmana det självklara och ha den tiden som är nödvändig för egen reflexion. Personalen ska även ha tid för att förmedla förskolorna samtliga mål för föräldrarna, vilket också kräver tid.

Vänsterpartiet har konsekvent uppmärksammat att det måste finnas ett normkritiskt perspektiv i skolan och förskolan och att genuspedagogiken är viktigt för elevernas kritiska tänkande.

Det gäller att börja tidigt för att motverka traditionella könsroller.

Skolinspektionen har också konstaterat, efter att ha tittat på 36 slumpmässigt utvalda förskolor runt om i landet, att det återstår mycket arbete för att förskolorna ska leva upp till uppdraget om jämställdhet i läroplanen.

Vi anser att det brådskar att tänka om vilka strategier kommunen måste vidta.

Vänsterpartiet anser att det är oerhört viktigt att Inom kommunens alla verksamheter skapa strukturer och vidta åtgärder så att det är lätt att anmäla när något händer och att det finns ett organiserat arbete för att fånga upp sexism och åtgärda det, liksom att få stöd när något hänt. Det handlar inte enbart om rena brott, utan också om sexistiska trakasserier och beteenden.

På kommunfullmäktige idag, den 12 december ställer vi därför ett antal frågor till kommunstyrelsens ordförande och till Barn-och utbildningsnämndens ordförande om hur de agerat och tänker agera som en följd av de många vittnesmål som kommit under olika hashtags under hösten.

Claudia Velasquez  är ersättare i kommunfullmäktige & ordförande i Vänsterpartiet Helsingborg.

Ingrid Mattiasson Saarinen är ledamot i kommunfullmäktige & vice gruppledare, Vänsterpartiet.