Foto: Upplandsmuseet

debatt Vi kräver maxtak för antal barn i barngrupperna och som efterföljs av såväl kommunala som privata förskolor. Det skriver Annika Nylén (Fi) på Förskolans dag.

Många föräldrar och personal i förskolan är oroliga för barngruppernas storlek och antal barn per vuxen och hur det påverkar barnen på ett negativt sätt. Barngrupperna i förskolan är ofta för stora och det är för många barn per vuxen. Det finns också ett växande bekymmer för att förskolepersonalen ska orka jobba ett helt arbetsliv på grund av hög arbetsbelastning.

För Feministiskt initiativ är dessa frågor viktiga att ta upp en dag som denna – Förskolans dag 20 maj 2021.

Förskolans dag började 1984 med att några förskollärare utanför Ronneby ville visa förskolans verksamhet för allmänheten, Lärarförbundet hakade på och sen dess har många förskolor runt om i landet fortsatt uppmärksamma förskolan den tredje torsdagen i maj.

Feministiskt initiativ har politiken för att göra förskolan till en verksamhet som stödjer alla barn och deras familjer från tidig ålder. Som det är nu är barngrupperna ofta för stora för att förskollärare, barnskötare och annan personal ska kunna genomföra sitt uppdrag enligt gällande läroplan. Max 15 barn i en barngrupp inte fler än 4 barn per vuxen. Då är det möjligt för personalen att ge barnen tid för lärande, lek, trygghet och omsorg som de har rätt till.

Resurser avsatta till förskolan ska användas till barnen och personalen.

Feministiskt initiativ kräver att det införs maxtak för antal barn i barngrupperna och som efterföljs av alla huvudmän, kommuner och privata förskolor.

Vi vet att många förskollärare och barnskötare arbetar hårt för att genomför uppdragen enligt läroplanen. Samtidigt har personalen inte alls den tid för planering och fortbildning som krävs för att nå den goda kvalitet på utbildningen som man strävar efter. Det saknas resurser i form av personaltimmar och både förskollärare och barnskötare riskerar i alltför hög grad att slita ut sig i förtid.

Feministiskt initiativ vill att det anställs mer kompetent och utbildad personal till förskolan och föreslår också att utreda arbetstidsförkortning för alla yrkeskategorier i förskolan.

Förskolan finns för alla barn och utbildningen ska ge alla barn möjlighet att utvecklas, lära och ha roligt. Alla barn ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag utan undantag. Insatserna ska anpassas efter barnets individuella behov, som till exempel undervisning i liten grupp under större delen av dagen eller anpassning med andra modersmål än svenska och då inklusive teckenspråk.

Feministiskt initiativ satsar på alla barn och därför ska barn i behov av särskilt stöd ges tillräckligt med resurser.

Resurser avsatta till förskolan ska användas till barnen och personalen. Pengar ska inte hamna i fickorna på aktieägare i bolag som “satsar på barnomsorg” genom att driva förskola så billigt som möjligt. De privata bolagen tjänar skattepengar åt sina aktieägare och dränerar samtidigt kommunala förskolors och skolors möjlighet att driva en jämlik utbildning för alla barn och elever.

Feministiskt initiativ satsar på förskolan genom att avskaffa vinster i förskolan och annan utbildning.

 

Annika Nylén 
Utbildningspolitisk talesperson
Feministiskt initiativ