Sex timmars arbetsdag skulle förändra kvinnors situation på arbetsmarknaden, skriver Ana Rubin och Sara Svensson från Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har en vision om ett annat samhälle. Ett samhälle där vi tar tillbaka makten över våra liv. Ett samhälle där vi har arbeten som vi orkar med och en fritid för oss själva. Vi vill ha sex timmars arbetsdag. Vi har arbetat i två år med att ta fram en strategi i arbetstidsfrågan och har nu kunnat presentera en rapport som visar att en kortare arbetsdag är närmare än vad vi tidigare trott.

Sex timmars arbetsdag är svaret på den välfärd som vi vill bygga när vi väl pressat ut vinsterna från välfärden. Vänsterpartiets kongress röstade i helgen med stor majoritet för den linjen. Det är en linje som en majoritet av svenska folket står bakom. 51 procent av alla arbetare och 69 procent av alla kvinnor är för en arbetstidsförkortning.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en viktig reform för att förändra kvinnors situation på arbetsmarknaden och öka jämställdheten. Den förkortade arbetstidsnormen frigör tid för alla arbetande människor. Tid som möjliggör och skapar förutsättningar för en jämnare fördelning av det obetalda hushållsarbetet. Den förkortade arbetsdagen med bibehållen lön ökar kvinnors möjlighet till ekonomisk självständighet.

I statistiken blir ojämställdheten tydlig. Av samtliga anställda kvinnor arbetar 41 procent deltid medan bara 12 procent av männen gör det. Bland LO-medlemmar är skillnaden ännu större då hela 54 procent av LO-kvinnorna och endast 15 procent av LO-männen arbetar deltid (LO Fakta, 2012). Det är denna verklighet vi påverkar genom en förändring av arbetstidsnormen, där dagens deltidsanställningar räknas om till heltidstjänster.

Utan en arbetstidsförkortning kommer kvinnor i hög grad troligtvis fortsätta att arbeta deltid och därmed också vara lägre betalda, ha sämre förutsättningar för facklig aktivitet, ha en black om foten vid löneförhandlingar och sämre framtida pensioner. Antalet deltidsarbetande har ökat de senaste åren – bland såväl de som ”frivilligt” betalar sin arbetstidssänkning och bland dem som inte får en högre tjänstegrad.

Vänsterpartiet har alltid varit ett parti där arbetstidsförkortningen har haft stort stöd, så även nu. I och med kongressen i helgen har partiledningen fått ett starkt mandat att se till att Vänsterpartiet blir det ledande partiet i kampen för en arbetstidsförkortning, tillsammans med fackförbund, kvinnorörelse och alla som vill ta fajten om makten över arbetarnas vakna tid.

Ett av syftena med arbetstidsrapporten Striden om Tiden har varit att stärka Vänsterpartiets trovärdighet i arbetstidsfrågan. Det har ofta hetat att ”det inte går” för att ”det är för dyrt”. Arbetstidsgruppen har nu lämnat ifrån sig en gedigen utredning, där man kan bada i ekonomiska beräkningar och statistik. Till exempel konstaterar vi att sex timmars arbetsdag skulle kunna ha införts i Sverige i dag – och till och med varit billigare än högerregeringens jobbskatteavdrag.

Arbetet med sex timmars arbetsdag i Vänsterpartiet har varit introvert de senaste åren, då vi har arbetat med och diskuterat arbetstidsstrategi och hållit seminarier. Nu är det dags att rikta sig utåt, bilda opinion, skapa nätverk och allianser. Lyfta frågan på arbetsplatser, bostadsområden, på gator och torg. Ja, kort sagt det som kongressen bestämde – att trigga igång samhällsdebatten kring denna viktiga fråga.  Striden om tiden börjar nu.

Ana Rubin
Sammankallande Vänsterpartiets arbetstidsförkortningsgrupp

Sara Svensson
Vänsterpartiets arbetstidsförkortningsgrupp