Foto: Pixabay

Kristdemokraterna sprider en felaktig bild av hur vi ser på privata vårdgivare, skriver företrädare för C, S och Mp i Region Stockholm.

I en välfungerande, kvalitativ vård vill vi se en mångfald av vårdgivare i såväl egen regi som privata och ideella organisationer. För oss är det viktigt att patienter kan fatta välinformerade beslut kring sin vård samtidigt som det är tydligt vem som ansvarar för vad. Primär hörselrehabilitering är en viktig del av vården som gör att människor med hörselnedsättning ges förutsättningar att delta aktivt i samhället. Att inte få hjälp med en hörselnedsättning ökar risken för utanförskap och det finns kopplingar mellan obehandlad hörselnedsättning och risken att utveckla demens.

Vi anser att hörselrehabiliteringen inte ska sälja hjälpmedel som de också förskriver 

Kristdemokraterna sprider en felaktig bild om hur vi i Mittenkoalitionen ser på privata vårdgivare. De målar upp en felaktig bild av kommande förändringar men nämner inget om hur det fungerar idag och var det brister. Vårdvalet kommer finnas kvar, men hur hjälpmedel förskrivs kommer förändras då personer ska känna sig trygga och inte betala stora summor. Vi gick till val på ett inlyssnande ledarskap och vi har fått signaler från både audionomer och civilsamhället att människor, särskilt äldre, har känt sig lurade.

I dag finns det för hörapparater ett upphandlat sortiment och ett privat sortiment där varje vårdgivare har olika hörapparater. Det upphandlade sortimentet fungerar som de flesta hjälpmedel regionen erbjuder: patienten lånar hörapparaten mot en avgift och då ingår reparationer och underhåll. Om patienten vill köpa en apparat ur det privata sortimentet och betala mellanskillnaden betraktas den fortsatta processen som egenvård. Då ingår en begränsad summa för reparation, men när den är slut står patienten för reparationer och reservdelar själv. Idag väljer över 90% av patienterna en hörapparat från det privata sortimentet och trots många informationsinsatser visar undersökningar att patienten ofta inte vet om de lånat eller köpt en hörapparat, eller vad som gäller för underhåll.

Denna otydlighet är inte bra för någon. Det är viktigt att sjukvård och hjälpmedel ges utifrån behov. På samma sätt som läkare inte får driva apotek utifrån aspekten att det finns risk att de förskriver mer läkemedel om de tjänar pengar på det, anser vi att hörselrehabiliteringen inte ska sälja hjälpmedel som de också förskriver. Även KD bör hålla med om att det är problematiskt att samma vårdgivare som bedömer behovet också är den som tjänar pengar på att rekommendera en dyrare hörapparat än vad som behövs.

Christine Lorne, primärvårdsregionråd (C) Region Stockholm
Talla Alkurdi, hälso- och sjukvårdsregionråd (S) Region Stockholm
Sandra Ivanovic Rubin, sjukvårdspolitisk talesperson (MP) Region Stockholm