Löntagarnas intressen bör stå i centrum i folkomröstningskampanjen. Arbetande kvinnor måste göra sin röst hörd, skriver Frances O’Grady, ordförande TUC och Eva Nordmark, ordförande TCO.

Den 23 juni står Storbritannien inför ett vägval – att lämna eller stanna kvar i den Europeiska unionen. Opinionsmätningarna visar på ett jämnt lopp. Men de visar också att många kvinnor, nästan dubbelt så många som män, inte har bestämt sig ännu.

Dessa kvinnor skulle kunna avgöra det ekonomiska välståndet och sociala framstegen i Storbritannien och resten av Europa. Det skulle också ha en avgörande betydelse för deras egna rättigheter och skydd på arbetsplatsen.

EU har lett till signifikanta förbättringar för kvinnors rättigheter i arbetslivet – inte bara i Storbritannien utan även i Sverige. Det är rättigheter som den europeiska fackföreningsrörelsen har arbetat hårt för. EU-lagstiftning och rättspraxis har utökat rättigheterna till lika lön för lika arbete, stärkt skyddet mot könsdiskriminering, förbättrat behandlingen av gravida kvinnor och nya mödrar på arbetsplatsen samt introducerat nya rättigheter till föräldraledighet.

Icke-diskrimineringslagar har garanterat samma behandling av deltids-, visstids- och bemanningsanställda – jobb som domineras av kvinnor – som för heltidsanställda. Många brittiska kvinnor har även dragit nytta av grundläggande rättigheter införda av EU, såsom betald semester.

En »brexit« skulle riskera att dessa rättigheter och skydd försvagas. Dessutom skulle brittiska kvinnor inte kunna ta del av framtida landvinningar. Exempelvis inleddes nyligen ett samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå om ett nytt paket med åtgärder för att förbättra balansen mellan arbetslivet och privatlivet, med förslag till mer flexibla arbetstider och ett starkare skydd mot avsked av nya mammor (och pappor!). Dessutom planeras EU-rättsliga initiativ om belastningsskador och cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen.

Brexit skulle också vara ett hårt slag mot det skydd som ges till arbetstagare i resten av EU. Om ett land lämnar unionen finns det givetvis en risk att andra börjar ifrågasätta sitt eget medlemskap. Dessutom varnar alla, från Internationella valutafonden till fackliga ekonomer, att ett brittiskt EU-utträde skulle kunna leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser både på regional och global nivå.

Om Storbritannien lämnar EU skulle det svenska folket och svenska fackliga organisationer förlora en viktig allierad i arbetet med att förbättra handelsavtal, att skydda intressena för löntagare utanför eurozonen samt att skapa en mer modern EU-budget som kan ge samhällsfördelar.

Sverige och resten av EU behöver Storbritannien, men Storbritannien behöver också EU. Det finns inga alternativ till ett sådant utvecklat gränsöverskridande samarbete för att möta gemensamma utmaningar såsom sysselsättning, tillväxt och sociala framsteg. Och vi behöver arbeta tillsammans för att förbättra Europa. I flera år har EU och dess medlemsländer använt fel politik för att hantera den ekonomiska krisen och arbetslöshetskrisen. Grundläggande sociala och fackliga rättigheter har urgröpts och ojämlikheter ökat. Vi vill se en omvänd utveckling.

Det finns behov av stora investeringar i fler jobb och bättre arbetsvillkor, för starkare social dialog, för likabehandling av alla arbetstagare, oavsett nationalitet eller kön. EU behöver en stark jämställdhetsstrategi som driver på medlemsländernas politik för att främja kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden. Det skulle ge EU ett välbehövligt och betydande lyft i tillväxt och produktivitet.

EU behöver en positiv vision för reformer. Vi tror att Storbritannien, tillsammans med Sverige, kan spela en central roll i denna vision. Men för att det ska ske måste Storbritannien stanna kvar vid förhandlingsbordet.

Löntagarnas intressen bör stå i centrum i folkomröstningskampanjen. Särskilt bör arbetande kvinnor engagera sig och göra sin röst hörd, ta ansvar för landets framtid, för Europa och för sina egna rättigheter och skydd i arbetslivet. Och rösta för att stanna i EU.

Frances O’Grady, ordförande TUC
Eva Nordmark, ordförande TCO

Texten är översatt från engelska. Den publiceras på originalspråket på www.socialeurope.eu