Bild: Riksdagen & Moderaterna

I gårdagens debattartikel (1/11-2011) på Dagens Arena presenterar Socialdemokraterna en återställare till 1990-talets arbetsmarknadspolitik. En politik som står i skarp kontrast till det samhälle vi lever i idag och till arbetslinjen. För oss moderater handlar satsningar på framtiden om att bryta arbetslöshet med aktiva insatser och drivkrafter för människor att gå från bidrag till arbete.

Tvärt emot vad Socialdemokraterna vill ge sken av har den svenska arbetsmarknaden utvecklats starkt under de senaste åren. Antalet sysselsatta och personer i arbetskraften har ökat samtidigt som arbetslösheten minskat. Till följd av de ekonomiska oroligheterna i vår omvärld har utvecklingen dock inte gått i samma höga takt de senaste månaderna.

I detta läge prioriterar Moderaterna och Alliansen ett brett arbetsmarknadspaket med insatser för jobb, aktivitet, utbildning, praktik och insatser som gör anställningar billigare. Vi stärker även Arbetsförmedlingen för att öka stödet till arbetssökande och utöka kontakten med arbetsmarknad och arbetsgivare.

För att fler människor ska få möjlighet att finna ett arbete behöver vi öppna nya vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förbättra matchningen. Trots detta vill inte Socialdemokraterna att arbetssökande ska få ta hjälp av kompletterande aktörer. Istället vill man förpassa människor till enorma system med arbetsmarknadsutbildningar och plusjobb. Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken tycks vara densamma oavsett hur arbetsmarknaden utvecklas och oavsett konjunktur. Sedan Alliansregeringen tillträdde har man krävt stora volymökningar av arbetsmarknadsutbildning varje år, under såväl lågkonjunktur som högkonjunktur. Det är varken seriöst eller att ta ansvar.

Vi vill samtidigt öka ambitionerna för att få en mer jämställd arbetsmarknad. En stor andel kvinnor arbetar idag inom välfärdens olika verksamheter. Det är även inom de olika kommunala verksamhetsområdena som många av framtidens arbetstillfällen kommer att växa fram. Moderaterna har idag drygt 90 kommunstyrelseordföranden runt om i landet. Dessa kommuner skulle kunna bli utmärkta jämställdhetsentreprenörer genom att påbörja ett nytt moderat ledarskap i arbetet för en mer jämställd arbetsmarknad.

I Moderaternas nya kommunpolitiska program finns beskrivet hur vi vill arbeta för att stärka kommunernas ansvar som arbetsgivare. Vår ambition är att utveckla kommunerna till attraktiva arbetsgivare med bra villkor och god arbetsmiljö för de anställda.

Politiker har som indirekta arbetsgivare i kommuner ett särskilt stort ansvar för att komma till rätta med deltidsstrukturen inom offentliga verksamheter. Det handlar konkret om att skapa flexibilitet i arbetstider och att organisera arbetet bättre. Anställda som vill gå upp eller ned i arbetstid ska ha goda möjligheter att göra det. Moderatledda kommuner bör vara förebilder och vara föregångare för att bli attraktiva arbetsgivare. Ett led i detta arbete bör vara att erbjuda sina anställda möjligheter till heltidsarbete.

Politiken måste alltid uppdateras när samhället utvecklas och samhällsproblemen förändras. Moderaterna är ett parti som fångar upp nya frågor, ifrågasätter gamla föreställningar och vågar lyfta på alla stenar. Vi tror att reformer alltid kan förbättras och vi vill förbättra. Att ompröva gamla lösningar och våga tänka nytt är kanske som viktigast när det gäller att hjälpa människor in på arbetsmarknaden.

Alternativen i svensk politik är tydliga. På ena sidan finns ett nostalgiskt tillbakablickande mot 1990-talets misslyckade arbetsmarknadspolitik. På andra sidan står Moderaterna och Alliansen med aktiva insatser för arbete och med blicken mot framtiden.

Tomas Tobé, ordförande i Arbetsmarknadsutskottet (M)

Fotnot: Det här är tredje delen i Dagens Arenas debattserie om arbetsmarknadspolitiken. Läs måndagens artikel från Folkpartiets här och tisdagens artikeln från Socialdemokraternas här.