Under torsdagen spreds nyheten att ungdomsarbetslösheten i själva verket är hälften så stor – om Sverige mätte som Finland. Det stämmer inte. Riksdagens utredningstjänst, som tagit fram siffrorna åt M, uppger nu att man gjort fel.

”Om Sverige hade räknat som Finland, skulle vår ungdomsarbetslöshet vara nästan hälften så stor”, skrev Dagens Nyheter i går, torsdag. Tidningen citerade en utredning som moderaten Elisabeth Svantesson beställt av Riksdagens utredningstjänst. Nu visar det sig att utredningen är felaktig.
– Det har blivit ett fel angående de finska uppgifterna. Det visar sig att Sverige och Finland rapporterar arbetslöshet på samma sätt. Vi hade fått en felaktig uppgift från den finska utredningstjänsten som vi brukar ta hjälp av, säger utredningschef Gunnar Fors.

Riksdagens utredningstjänst har nu dragit tillbaka rapporten för en revidering.

I den politiska debatten kritiseras ofta regeringen för den höga ungdomsarbetslösheten. Oppositionen har många gånger framhållit att Sverige har en rekordstor ungdomsarbetslöshet på 20-25 procent, vilket är en hög siffra i jämförelse med andra länder.

Utredningen, som Moderaterna beställt, hade till uppgift att granska om detta verkligen stämde. Utredningstjänsten skulle till exempel titta på om andra länder mätte på samma sätt som Sverige och om de till exempel räknade med arbetslösa heltidsstudenter, liksom Sverige, i sin statistik.

Enligt de felaktiga uppgifterna i rapporten räknade till exempel Finland inte med arbetslösa heltidsstudenter. I själva verket räknar Finland, precis som Sverige, med heltidsstudenter, helt i linje med vedertagen praxis som fastställts av FN:s arbetsorgan ILO.
– Utredningen hann tyvärr redan användas i den politiska debatten innan vi upptäckte att det var fel. Det är alltid olyckligt och beklagligt när det blir så. Men som tur är händer det väldigt sällan, säger Gunnar Fors.

Utredningen offentliggjordes på torsdagen och fick stor uppmärksamhet i artikeln i Dagens Nyheter. På fredag förmiddag upptäcktes felet.