Anders Löwdin

Regeringen har inte bara har avstått från att höja taket i sjukförsäkringen, man har också sänkt det, skriver Tomas Eneroth (S) i replik till Ulf Nilsson (FP).

Ulf Nilsson svarar på Dagens Arena den 25 oktober på min inbjudan att tillsammans höja taket i sjukförsäkringen genom att skriva om – tidsgränser!

Låt mig vara mycket tydlig. Tidsgränser kan ha en viktig funktion att fylla. Men de borde inte ensidigt rikta sig till den som är sjuk utan också ge rätt till rehabilitering, sjukvård och andra insatser som gör det möjligt att faktiskt komma tillbaka till arbete. Det här framgår till exempel av den budgetmotion vi socialdemokrater presenterade för några veckor sedan.

Jag kan förstå att Ulf Nilsson har behov av att försöka blanda bort korten. Sanningen är ju den att regeringen inte bara har avstått från att höja taket i sjukförsäkringen. Man sänkte det faktiskt, från 10 prisbasbelopp till 7,5 prisbasbelopp, som en av de första åtgärderna efter regeringsskiftet 2006.

Men låt oss lägga det politiska käbblet åt sidan och gemensamt höja taket i sjukförsäkringen. Försäkringen är på väg att förvandlas till en grundtrygghetsförsäkring, något som helt strider mot den svenska modellen och riskerar att förvandla vårt samhälle i grunden.

Det är snart för sent att göra något åt det.

Tomas Eneroth, (s) vice ordförande riksdagens socialförsäkringsutskott