Ida Gabrielsson

debatt Vi vann en delseger, men sjukförsäkringen har fortfarande brister. Nu krävs en kriskommission som hanterar utförsäkringarna och deras konsekvenser, som ger upprättelse åt de som drabbats och någon form av kompensation eller återinträde i systemet, skriver Ida Gabrielsson (V).

Vänsterpartiet tog initiativ till flera förändringar, varav några har nu fått gehör av regeringen. Beviskraven om möjlig återgång i arbetet sänks efter 180 dagars sjukskrivning. De som har en pågående rehabilitering ska inte bli utförsäkrade. Tyvärr fick vi inget stöd för Vänsterpartiets förslag om att släppa kraven på prognos och prövning mot tidsgränser till dess att den nya lagen träder i kraft i mars. Men här ska vi inte ge oss. Den tillfälliga förordningen som regeringen antagit och som går ut vid årsskiftet kräver vi ska förlängas och breddas. Den fungerar inte mer och måste därför göras om för att människor som i rådande pandemi inte får rehabilitering, vårdinsatser, behandling och operationer i tid ska slippa utförsäkras. Detta gäller väldigt stora grupper sjuka, även de långtidssjuka i covid-19, men också många fler.

Vänsterpartiet ser det som sin uppgift att följa upp att förändringarna fungerar i verkligheten och fortsätta ligga på för ytterligare permanenta förbättringar, så att fler sjuka får rätt till sjukpenning. Först och främst måste även tidsgränsen vid 365 dagar göras mindre skarp och kravet på att Försäkringskassan ska ange vilket typ av arbete som den sjuka förväntas ta måste införas. Det måste bli ett slut på hänvisningar till rena fantasijobb.

De siffersatta målen är nu borttagna, men arbetssätten finns kvar.

Vänsterpartiet vill egentligen gå mycket längre än de förändringar som nu är på gång. Vi vill bland annat avskaffa rehabiliteringskedjan med dess fasta tidsgränser till förmån för den steg-för-steg-modell som gällde tidigare. Det betyder att handläggaren tillsammans med den sjukskrivne och vårdgivaren får avgöra när det är dags att pröva nästa steg. Det skulle leda till en mer individanpassad sjukförsäkring med bättre avvägda insatser.

När S–MP-regeringen 2015 införde siffersatta mål om antalet sjukdagar per år förändrades Försäkringskassans arbetssätt. Den började utveckla metoder för att, utan lagstöd, kunna avslå ansökningar från människor som uppenbarligen är för sjuka för att arbeta. Utöver att hänvisa till påhittade arbeten som den sjuka skulle kunna ta har Försäkringskassan ifrågasatt läkarintyg utifrån avsaknad av ”objektiva fynd”. Detta trots att det finns sjukdomstillstånd där sådana fynd inte går att finna. Många som drabbas av detta har så kallade symtomdiagnoser.

De siffersatta målen är nu borttagna, men arbetssätten finns kvar. Andelen som utförsäkras vid dag 180 har fyrdubblats sedan 2015 och ökat från 29 till 40 procent mellan 2019 och 2020.  Till följd av att Försäkringskassan under senaste året infört så kallade kvalitetskontroller är vi nu uppe på rekordhöga nivåer i avslag. Regeringen måste nu tydligt styra om Försäkringskassan i en riktning som garanterar ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Över 18 000 personer som utförsäkrats sökte ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) från sin kommun under augusti i år – trots att de samtidigt var sjukskrivna av läkare. Samhället måste ta ansvar för dem, och för alla som förlorat sin SGI till följd av åren med stelbenta regelverk och orättvisa beslut. Därför vill Vänsterpartiet att det tillsätts en statlig kriskommission som ser över utförsäkringarna och deras konsekvenser sedan försämringarna av sjukförsäkringen som alliansregeringen genomförde 2008. Kriskommissionen ska ge upprättelse åt dem som drabbats och möjlighet till någon form av kompensation eller återinträde i systemet.

Det finns mycket kvar att göra, fler lagändringar krävs och försäkringskassan måste styras på ett annat sätt än idag, men för första gången på länge är det inte vi som kräver en fungerande sjukförsäkring som får stå till svars. Istället har diskussionen vänt och fler har börjat inse vad som behöver göras. Det är en stor framgång som kan hjälpa oss att ta ytterligare steg mot att laga sjukförsäkringen.

 

Ida Gabrielsson, sjukförsäkringstalesperson (V)