Bild: Johan Oedmann

“Det slående att så många sjuka och arbetslösa tvingas bli försörjda av sin partner”, säger Solrosuppropets Carina Wellton apropå att Ulf Kristersson framhåller sjukförsäkringsreformen som framgång.

I en debattartikel på Dagens Nyheters debattsida skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att reformen av sjukförsäkringen har varit en framgång. En möjlig förklaring till debattartikeln är att personer snart kommer att börja utförsäkras för andra gången.

Ulf Kristersson lyfter fram siffror från Arbetsförmedlingen som visar att av de 14 200 som utförsäkrades i det första skedet arbetar 3 500 personer. Hur många av dem som arbetar heltid eller utan någon form av anställningsstöd framkommer inte.

“Ta hans siffror med en stor näve salt. Denne man har tidigare visat sig vara en “siffertrixare” av stora format. Han nämner inte hur många av de utförsäkrade som arbetade del- eller halvtid redan innan de utförsäkrades. År 2003 arbetade exempelvis ca 40 procent av dem som beviljades sjukersättning på del- eller halvtid” skriver LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio i en kommentar på sin facebooksida.

Carina Wellton, från Solrosuppropet, gör en liknande analys:
– Redan i ingressen skriver han (Ulf Kristersson, reds. anm.) att 3 500 har kommit tillbaka i arbetslivet. Men också tidigare var det ju så att människor tillfrisknade. Det är inte något unikt att sedan man gjorde om sjukförsäkringen har folk blivit friska, det blev man tidigare också.

I debattartikeln framhåller Ulf Kristersson samma siffror från Försäkringskassan som Dagens Arena skrev om tidigare i september som stöd för sjukförsäkringsreformens framgång. Dagens Arena kunde dock i samband med granskningen visa att av de 26 644 som utförsäkrades det första halvåret stod 45,8 procent, eller 12 227 personer, helt utan förvärvsinkomst åtta månader senare.

– För mig, och för många som jag har haft kontakt med, är det slående att så många sjuka och arbetslösa tvingas bli försörjda av sin partner. Jag har till exempel inte rätt till försörjningsstöd eftersom min man tjänar för mycket, säger Carina Wellton.

– De anhöriga får ta ett väldigt stort ansvar. Det tror jag inte folk förstår. Och jag tror heller inte att folk förstår hur urgröpt a-kassan är – hur snabbt man kan hamna utanför trygghetssystemet.

Felaktiga siffror tidigare
Det är inte första gången det råder tveksamhet om de siffror socialförsäkringsministern presenterar. Den 1 september förra året presenterade Kristersson i debattform resultatet från regeringens rehabiliteringsgaranti. ”Resultaten ger anledning till att glädjas”, skrev ministern och fortsatte “Karolinska institutets utvärdering visar att den som fått behandling inom garantin löper mindre risk att bli förtidspensionär.”

Men när Svenska Dagbladet granskade påståendet visade det sig att sjukfrånvaron i själva verket sjönk snabbare hos den referensgrupp som inte ingått i rehabgarantin.
− Ordet framgång är en överdrift. Ser man på sjukfrånvaron och förtidspensioneringen tillsammans så har rehabgarantin inte varit kostnadseffektiv, sa Hillevi Busch, projektledare för forskargruppen vid Karolinska institutet som utredde rehabgarantins effekter, till SvD.

Dagens Arena kommer att följa upp debattartikeln under dagen och granska de siffror som framkommer i den analys av de utförsäkrades som kommer att presenteras av socialdepartementet under dagen. Har du inspel mejla yonna.waltersson@arenagruppen.se.

Fotnot: Eftersom Kjell Rautio sitter i möte hela dagen har vi fått lov från honom att använda citat från hans facebooksida i denna artikel.