Susanna Laurin vill se mer tillgänglighet i digitaliseringen.

debatt Digitaliseringen gör nästan allt enklare och mer effektivt, även för personer med funktionsnedsättning. Men det gäller bara om de digitala verktygen är tillgängliga, något som tyvärr ofta glöms bort, skriver Susanna Laurin.

Att sköta vardagen handlar idag om att använda en mängd digitala hjälpmedel. Vi shoppar, läser nyheter och umgås socialt på olika sajter och kanaler. För de allra flesta är det här både naturligt och smidigt. Digitaliseringen har blivit en del i den moderna tillvaron.

Alla grupper ska naturligtvis också känna sig inkluderade i den här nya världen. När det gäller sådant som kön, etnicitet och sexuell läggning är det numera otänkbart för företag eller organisationer att ha en webbplats där bara en viss grupp adresseras och blir inkluderad.

I denna utveckling har personer med funktionsnedsättningar hamnat lite vid sidan av och glömts bort. Vanliga problem för den här gruppen är exempelvis att färgkombinationerna på webbsidan är svåra att åtskilja eller att texten har för liten storlek. Att inte kunna ta del av eller få möjlighet att använda verktygen innebär ett utanförskap.

Vi är övertygade om att inbyggd tillgänglighet kommer att vara en konkurrensfördel i framtiden.

I ett EU-finansierat uppdrag 2019 har vi genomfört ett projekt med fokus på inbyggd tillgänglighet i publiceringssystem. Eftersom de flesta som arbetar med att digital publicering saknar kunskap om vad som är tillgängligt och inte, handlar det om att redan i publiceringsverktyget automatisera så mycket som möjligt. Tillsammans med en av de stora plattformsleverantörerna har vi tagit mallar med inbyggd tillgänglighet. På så sätt blir även personer med funktionsnedsättning inkluderade utan att vi ens behöver fundera på det.

När det gäller den offentliga verksamheter finns idag lagregler om att deras webbplatser ska vara tillgängliga. Det är bra men långt ifrån tillräckligt. Ett nytt EU-direktiv medför att medlemsstaterna senast nästa år ska införa lagstiftning som även omfattar vissa produkter och tjänster inom privat sektor, exempelvis e-handeln och bankerna.

Ökad tillgänglighet kommer naturligtvis inte att ske över en natt, men när vi väl fått i gång processen hoppas vi att alla så småningom erbjuder inbyggd tillgänglighet som standard. Vi är övertygade om att inbyggd tillgänglighet kommer att vara en konkurrensfördel i framtiden.

På ett sätt är det underligt att vi – och det gäller inte bara Sverige – har tappat bort personer med funktionsnedsättning i digitaliseringsarbetet. Ljudsignaler i gatukorsningar, textade TV-program och dörrar som kan öppnas automatiskt är saker som vi idag tar för givna och som vi knappt uppfattar som åtgärder för att öka tillgängligheten. De underlättar vardagen, oavsett om du har en nedsättning eller inte.

I den fysiska världen har det länge varit självklart att arbeta för en ökad tillgänglighet. Nu är det dags att vi gör samma resa i den digitala världen.

 

Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef Funka