DISKRIMINERING Nu kan snart även fåmansföretag behöva se till att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Regeringen vill ta bort det undantag som i dag gäller för företag med färre än tio anställda, rapporterar Sveriges Radio.

Sedan två och ett halvt år gäller att otillgänglighet är en diskrimineringsgrund i lag. Det innebär att företag och offentliga verksamheter måste se till att personer med olika typer av funktionsnedsättning kan ta del av deras verksamhet. Nyligen kom den första fällande domen enligt den nya lagen, mot en kommun vars skola som inte sett till att en pojke som använder rullstol kunde komma in i skollokalerna på ett bra sätt.

Hittills har företag med färre än tio anställda varit undantagna från lagens krav, eftersom det har ansetts att kunna bli för dyrt för dem att vidta åtgärder för att göra exempelvis lokaler tillgängliga. Samtidigt har det funnits en missnöjdhet från funktionsrättsrörelsen över undantaget, då man bland annat hävdat att det innebär att en väldigt stor andel av alla företag i praktiken inte omfattas av lagen.

Och nu är alltså regeringen beredda att skärpa diskrimineringslagen, och har lämnat ett förslag på lagändring till lagrådet.

– Det vi nu kan konstatera är att många företag har gjort förändringar, även företag som har färre än 10 anställda vilket ju lagen nu kommer att omfatta. Vi ser att med den här lagen med den förstärkningen på plats skapar lika möjligheter för oss alla, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Sveriges Radio.

Lagen väntas införas under nästa år.