Vara kommun logga, Foto: Flickr/OrangeSparrow

Dom Idag kom den första domen någonsin om bristande tillgänglighet som grund för diskriminering. Vara kommun ska betala 30 000 kronor i skadestånd till en 14-årig pojke som under flera års tid inte har kunnat ta sig fram i skolan på samma sätt som eleverna utan funktionsnedsättning.  

I slutet av förra sommaren stämde Diskrimineringsombudsmannen (DO) Vara kommun för bristande tillgänglighet i skolan. En 14-årig pojke hade tillsammans med sina föräldrar under flera års tid påtalat bristerna med bland annat höga trösklar och branta ramper som ibland också saknade skyddsräcken. Pojken, som sitter i rullstol, har flera gånger ramlat på grund av den bristande tillgängligheten.

– På avlastningsytan vid dörren har jag ramlat baklänges. Jag var stressad och hann inte in genom dörren och rullstolen åkte bakåt istället, sa pojken till P4 Skaraborg i samband med rättegången i början av maj.

Vara kommun har tidigare bestridit att pojken ska ha blivit diskriminerad och menar att de har vidtagit åtgärder för att lösa problemen i skolmiljön.

Men Skaraborgs Tingsrätt fann alltså att pojken »inte försatts i en jämförbar situation med elever utan hans funktionsnedsättning« och att Vara kommun inte har vidtagit skäliga åtgärder för att öka tillgängligheten på skolan. Domstolen menar att pojken har utsatts för diskriminering enligt den hittills aldrig tidigare prövade lagen där otillgänglighet är en grund för diskriminering.

Lagen började gälla 2015 och innebär att en verksamhet måste vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i bland annat skola, arbetsliv och i kontakt med myndigheter, utifrån samma förutsättningar som personer utan funktionsnedsättning.