Göran Eriksson, Ingrid Hjalmarson och Curre Hansson.

debatt En tredjedel av alla pensionärer saknar internetuppkoppling. I många fall finns svårigheter att använda digitala tjänster på grund av funktionsnedsättningar. Vi kräver att det alltid ska gå att ringa offentlig service och prata med en levande människa, skriver PRO i Stockholms län.

Trots att många pensionärer inte har tillgång till digitala tjänster som Bank-id eller 1177 Vårdguiden fortsätter digitaliseringen i allt snabbare takt. Behovet av att sänka kostnader och en både positiv och kanske aningslös syn på digitala tjänster har på kort tid inneburit genomgripande förändringar av våra kontakter med hälso- och sjukvården, myndigheter och företag.

Antalet personliga möten eller kontakter per telefon minskar. Såväl i rollen som invånare och som konsument förväntas vi hämta information på hemsidor, boka tider, utföra bankärenden, beställa varor och tjänster med mera. Mycket har blivit enklare och mer tillgängligt, men inte för dem som av olika orsaker inte kan använda digitala tjänster.

Enligt Internetstiftelsen beräknas 600 000 svenskar sakna en internetuppkoppling. Ytterligare 500 000 har mycket begränsad tillgång till internet och använder till exempel sin smartphone endast som telefon och till att googla på ord när de löser korsord.

73 procent av dessa 1,1 miljoner är pensionärer och det innebär att en tredjedel av alla pensionärer saknar internetuppkoppling och därmed stängs ute från de möjligheter som digital teknik erbjuder.

Gruppen består både av de som aldrig har börjat använda den nya tekniken och de som på grund av funktionsförändringar och/eller ohälsa inte kan hantera den. Med tiden kommer med all säkerhet antalet personer som aldrig har börjat använda digital teknik att minska, men inte den andra gruppen. Kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar som på många sätt begränsar förmågan att hantera vardagen kommer även i framtiden att drabba äldre.

De katastrofala konsekvenserna av att invånarna allt oftare hänvisas till digital kommunikation blev tydliga när förslag tidigare framfördes om att bokningen av tid för vaccinering mot covid-19-vaccin enbart skulle kunna göras via nätet.

I princip är det numera alltid en telefonsvarare med syntetisk röst som svarar hos sjukvården, myndigheter och företag och som guidar genom alla knappval så att samtalen ska hamna rätt. För att klara av att manövrera ett sådant samtal krävs bra syn och hörsel, snabb uppfattningsförmåga, snabba fingrar och bra minne.

Ibland krävs Bank-id för att kunna legitimera sig, något som alla inte har. Det är heller inte så lätt att hantera om man är osäker på hur en smartphone fungerar och hur man kan växla mellan olika appar. Alla har heller inte råd med digital utrustning, anslutningar och abonnemang.

De katastrofala konsekvenserna av att invånarna allt oftare hänvisas till digital kommunikation blev tydliga när förslag tidigare framfördes om att bokningen av tid för vaccinering mot covid-19-vaccin enbart skulle kunna göras via nätet. Eftersom hundratusentals människor, inte minst pensionärer, saknar denna möjlighet är en sådan ordning diskriminerande och omöjlig att genomföra.

Ett mycket rimligt krav är att det, för dem som inte är uppkopplade, alltid ska finnas en möjlighet att ringa till hälso- och sjukvården och till olika myndigheter och få tala med en livs levande människa! Det är en förutsättning för att äldre med olika funktionsnedsättningar ska klara sin vardag och bevara sitt oberoende. Det är också en demokratisk rättighet.

 

Curre Hansson, Ingrid Hjalmarson, Göran Eriksson, PRO i Stockholms län