Pierre Schori och Thomas Hammarberg

Debatt Rusta inte för krig utan att lägga insatser som förebygger konflikt i andra vågskålen. 

Vi står inför stora utmaningar. Demokratin är på rekordlåga nivåer. Högerpopulistiska och nationalistiska krafter samverkar med antirättighetsrörelser och auktoritära regimer för att underminera demokratin och folkrörelser. Ryssland och Kina tävlar om stöd från populister och odemokratiska regeringar runt om i världen och arbetar hårt för att stärka sin ställning genom vapenmakt och desinformation. När auktoritära krafter går framåt blir kampen för jämställdhet och kvinnors rättigheter allt svårare. Men också allt viktigare.  

Samtidigt har Socialdemokraterna sänkt anslaget i sina egna budgetförslag

Klimatförändringarna och temperaturökningen leder enligt forskare till att tre miljarder människor – en tredjedel av världens befolkning – tvingas flytta för att temperaturen där de bor blir för hög. Samtidigt som fattigdomen åter börjat öka efter årtionden av tillbakagång. 

Den nuvarande regeringens inskränkta nationalism är inte ett svar på världens utmaningar. Något av det första regeringen gjorde var att överge principen om att avsätta motsvarande 1 procent av BNI i bistånd. En princip som det funnits enighet om över blockgränserna i över femtio år. Detta har bara hänt en gång tidigare – under 90-talets finanskris. Men till skillnad från då har Sverige nu ett överskott i statens budget och i jämförelse med övriga Europa en mycket låg internationell upplåning. Den moderatledda regeringen har också avskaffat den feministiska utrikespolitiken, samtidigt som allt fler länder med inspiration från Sverige istället inför ny feministisk utrikespolitik. Sverige har globalt länge haft ett rykte av att vara en humanitär stormakt, trots att vi är ett så litet land.  

Regeringen minskar kraftigt Sveriges engagemang i Afrika, Asien och Latinamerika och lämnar därmed walk over till populister som ofta allierar sig med Ryssland och Kina. I praktiken innebär det att regeringen i land efter land överger fackliga aktivister, människorättsförsvarare och kvinnorättskämpar. Genom att brutalt och ogenomtänkt riva upp alla enskilda organisationers kontrakt med Sida har regeringen i ett slag övergett drygt 1 700 organisationer i över 90 länder som lever och arbetar i extrem utsatthet. Detta är oansvarigt och Sveriges agerande gör stor skada för hundratusentals människor runt om i världen.   

Det är det viktigare än någonsin att Socialdemokraterna fortsätter att stå fast vid sina grundläggande värderingar och att detta återspeglas både i policy och ekonomiska prioriteringar.  

Vi behöver en sammanhållen politik där mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet, respekt för folkrätten, fattigdomsbekämpning, klimatet och multilaterism är vägledande.
Socialdemokraterna har i riksdagen kritiserat regeringen för att de övergivit principen om att motsvarande en hundradel av Sveriges inkomster ska gå till internationellt bistånd.  

Men samtidigt har Socialdemokraterna sänkt anslaget i sina egna budgetförslag. När regeringen genomfört sänkningar som innebär 0,77 procent av BNI i bistånd år 2026 har Socialdemokraterna lagt förslag som motsvarar 0,79 procent samma år.  

Med en snabbt fördubblad försvarsbudget och en fortsatt ökning till 2,6 procent av BNP år 20301 måste Socialdemokraterna samtidigt prioritera att återställa biståndet till 1 procent av BNI år 2027. (Det är en relativt liten skillnad mellan BNI och BNP). Det går inte att rusta för krig och konflikt utan att samtidigt lägga insatser som främjar fred och förebygger konflikt i andra vågskålen. 

Detta måste i höstens budgetmotion presenteras både som mål och i konkreta siffror. 

Socialdemokraterna är ett parti som historiskt stått för internationell solidaritet. För trovärdighetens skulle måste därför partiet värna biståndets mål och integritet. Sverige är ett välbeställt land som inte ska använda biståndsmedel för att främja svensk export eller uppnå migrationspolitiska mål.  Det ska gå till att bekämpa fattigdom och förtryck. Socialdemokraterna ska i biståndspolitiken värna de internationella överenskommelserna om effektivt bistånd och inte bidra till en urholkning av OEDC DAC:s regelverk kring vad som kan redovisas som bistånd. 

Pierre Schori

Thomas Hammarberg