Bild: Sverker Lindström

Stockholms socialdemokrater måste ta tll sig den allvarliga kritiken mot Slussen-projektet. Det skriver Sverker Lindström, journalist och författare.

Efter expertgruppens arbete befinner sig projektet Nya Slussen i ett kritiskt läge. Gruppen har noggrant följt uppdragets begränsningar och lämnat rekommendationer endast i smärre frågor. Men bakom en rad vaga och vänligt sammanfattade skrivningar döljer sig på punkt efter punkt en omfattande detaljerad kritik mot Sten Nordin-planen. Det står därför klart att endast stora förändringar kommer att fungera.

Socialdemokraterna i Stadshuset som nu ska hantera det allvarliga innehållet i expertrapporten måste ta ett ordentligt grepp om frågan och ta till sig att det krävs stora och nödvändiga förändringar. Det går inte att blunda och köra på som om ingenting har hänt.

Det krävs nu att man tillsätter en grupp med kunniga personer på exempelvis trafik, byggverksamhet och planfrågor som ges i uppdrag att ta fram en ny plan som blir ett smart framtidsinriktat projekt och inte så illa utformat som Nya Slussen.

Målet måste vara att skapa ett bra projekt som håller i 100 år, vilket den nuvarande planen definitivt inte gör. De problem som skapas under byggtiden med till exempel Saltsjöbadstågen som ska stoppas vid Danvikstull är fortfarande olösta och utreddes aldrig av experterna.

Expertgruppens rapport om Slussen-projektet är försiktigt hållen och gruppen har tyvärr inte granskat alla centrala frågor eftersom de inte fanns med i direktivens frågelista. Läser man vad gruppen skriver om den föreslagna bussterminalen i Katarinaberget så innebär det för en klok iakttagare att arbetet med den omedelbart ska avbrytas.

Om man håller fast vid den lösningen kan det bli så att Slussen står utan terminal om tio år och inte har något alternativ då man byggt bort möjligheten till alternativ placering.

Expertgruppen har inte värderat frågan om terminalen kan byggas eller ej då de inte hade den frågan att pröva. Men de underkänner i praktiken stadens planer på flera sätt bland annat avseende säkerhetsfrågorna. Sammantaget är det ett högriskprojekt inte minst för de resenärer som ska utnyttja terminalen och åka buss till och från Slussen.

I några rapporter i media har det påståtts att experterna sagt att det inte går att utnyttja den nuvarande trafiklösningen, klöverbladssystemet. Men det är en faktisk feltolkning. Experterna säger att det ”snarare är frågan om rivning/återuppbyggnad” än renovering och säger att detta går att genomföra men att det är svårgenomförbart och dyrt. Men de säger inte att det är omöjligt.

Det finns inget svar på frågan om vad som händer om bussterminalen inte kan byggas i berget. Här finns en stor osäkerhet kring detaljplanearbetet. Här måste stadshusmajoriteten känna av det okloka i att satsa på bergrumsterminalen. Säkerhetsfrågorna är för svåra att lösa. Alltså: Stoppa bussterminalen i berget! Därmed öppnar sig helt nya möjligheter.

Trafiklösningarna får kritik på åtskilliga punkter, inte minst för bussarna och cyklarna. I princip alla de dumheter som till exempel plan B:s trafikkunniga arkitekter berättat om bekräftas som stora problem. Framkomligheten för bussarna kritiseras särskilt. Man har också förstått att övergångsstället vid Katarinavägen är ett stort problem som köbildningsorsak, att vissa cykelvägar är hopplöst dåliga, hur usla T-korsningarna är, att Stadsgårdsledens tunnel inte fungerar, och så vidare. Ekonomin är katastrofal visar det sig. I stället för 8 miljarder ligger nu den beräknade kostnaden på 10 miljarder kronor med risk på fördyringar på uppemot 2,5 miljarder kronor.

En fråga som inte finns med i rapporten och som inte efterfrågats i direktiven är planerna under byggtiden. Expertgruppens arbete är dessutom en granskning av de dokument som finns i projektet och ingen fullödig genomlysning. En ny plan, Slussen 2.0 måste nu tas fram av stadens politiska majoritet och då gäller det att skapa bättre lösningar. Nu måste det bli en fungerande plan och inte det kaos som blir resultatet om ”Nya Slussen”-planen genomförs.

Sverker Lindström, journalist och författare