Bild: Sverker Lindström

Tvärstopp i ombyggnaden och extrem trängsel blir några av konsekvenserna om den nuvarande planen för Slussen genomförs. Stockholms stads expertgrupp måste skrota Nordins (M) plan för Slussen.

Planen för ombyggnaden av Slussen blir en total katastrof om den genomförs. Samtidigt är det bara några dagar kvar till dess den expertgrupp som den S-ledda stadshusmajoriteten tillsatt ska lägga fram sin rapport.

För regimen i Stockholm blir detta en mycket svår fråga. Men beslutet måste bli att den moderata Nordin-planen skrotas. Det finns klart bättre lösningar.

Det allvarigaste är att med nuvarande plan blir det tvärstopp i ombyggnaden år 2020. Den bussterminal som tillfälligt ska ligga framför KF-huset blockerar det fortsatta bygget eftersom den tilltänkta busstermminalen i Katarinaberget inte är klar då.

Den gedigna rapporten Granskning av Nya Slussen med tillhörande bussterminal har mycket noga utrett Nordin-planen och presenterar genomarbetade alternativa lösningar på varje punkt. Författarna är Tor Edsjö, arkitekt SAR/MSA, Stellan F Hamrin, Limnolog, fil dr, Lennart Klaesson, arkitekt SAR/MSA och Richard Murray, nationalekonom, fil dr och hör till dem som tagit fram och förespråkar den lösning som kallas plan B.

Bussterminalen i Katarinaberget kom till år 2011 efter samråd med allmänheten. Det var en lösning som kom till för att kunna bebygga området framför KF-och glashuset där annars bussterminalen skulle ligga. Det skulle ge pengar inför tomtförsäljningen enligt Nordin-planen.

Terminalen underkändes som bekant i miljödomstolarna. Några dagar före valet 2014 beslöts att en ny detaljplan skulle tas fram, ett arbete som förmodligen pågår.

Men svagheterna med bergrumslösningen är stora. Kan terminalen verkligen byggas? En del av berget ägs av privata fastighetsägare som säger stenhårt nej till att sälja. Tjänstemännen tänker klara detta med servitut. Krig om detta är att vänta.

Riskerna med bussar långt in i berget under havsnivån och under OK-garaget anses vara stora av fler bedömare. De långa och branta utrymningsvägarna, vid exempelvis en bussbrand, kommer att vara svåra för de tusentals personer som kommer att vistas i terminalen.

Men allra värst är att terminalen skapar svåra problem under byggtiden 8-10 år framåt. Bygget av infarten i berget från Stadgårdsleden innebär att resenärer med Saltsjöbadståget under många år ska tvingas kliva av och på tåget vid Henriksdal på utsidan av Danvikstull, och sedan åka buss till och från Slussen. En urusel idé.

Gångtrafikanterna från Kornhamnstorg och Gamla stan ska möta Söder på ett helt nytt sätt. De ska tvingas ner till blåshålet vid själva slusskanalen där två uppfällbara broar ska ta dem över vattnet. En stor del av året blir det väntan på broöppningar var femtonde minut. På anda sidan kanalen möts de sedan av en fyra våningar hög trappa upp till Södermalmstorg. Hissar ska finnas, men var och hur kapaciteten ska bli är oklart. En klart onödig och meningslös trappa för de dagliga gångtrafikanterna.

Nya besvärande fakta visar på stora och riskfyllda problem för de många cyklister som dagligen ska passera Slussen. Planeringen duger inte och är ett brott mot reglerna för det regionala cykelnätet i Stockholmsregionen.

Under en sträcka på cirka 700 meter ska cyklisterna tvingas in på mycket smala cykelfält placerade mellan bussar och bilar. En farlig idé. Flera kurvor är för snäva och lutningar för skarpa. På Katarinavägen planeras extremt smala cykelfält på mellan 1 och 1,75 meters bredd. Helt förkastligt. Planeringen betraktas som ett sabotage mot cyklisterna som väntas bli fler och fler under de kommande åren.

Kollektivtrafiken med buss riskerar att få stora problem eftersom dagens karusellsystem för trafiken ska ersätts med en enda passage. Hornsgatan och Katarinavägen ska mötas i en enda T-korsning utanför KF-huset där också ett brett övergångsställe ska finnas. Köerna vid rödljusen blir inte roliga.

Under 8-10 års byggtid skapas stora problem. Katarinavägen och Skeppsbron ska stängas av i fyra år vilket innebär att stora busslinjer som till exempel 3 och 4 i stället ska gå via Folkungagatan, Medborgarplatsen och Söderleden i ställer för att passera Slussen via Södermalmstorg.

Söderledstunneln ska byggas på ett sätt som inte godkänns av EU-regler. Det måste ändras av säkerhetsskäl. Dessutom finns problem med den totala ekonomin för ombyggnaden och med planerade byggnader som anses förstöra utblickar och siktlinjer.

Sverker Lindström, journalist och författare