Bild: Sverker Lindström

Historiskt har S i Stockholm flera gånger tvingats backa från stora beslut. Låt Slussenbygget bli ytterligare ett i raden, skriver journalisten Sverker Lindström.

Alla rödgröna politiker tillsammans med alla borgerliga ledamöter röstade i går för fördyringen av Slussenbygget som nu kommer att kosta 12 miljarder kronor.

Socialdemokraternas ledamöter i Stockholms stadshus bryr sig inte om den starka partiminoritet som inte vill ha Nya Slussen. Inte heller lyssnar man på kritik.

En stor demonstration av olika motståndsgrupper utanför Stadshuset påverkade inte ledamöterna. Och när åhörarna på den fullsatta läktaren ropade ut sitt missnöje med beslutet kördes de ut och läktaren stängdes.

Den totala enigheten bland de rödgröna ledamöterna är egendomlig eftersom det finns en mycket stor opposition inom både Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Motståndet torde dessutom komma att växa när bygget startar med stora trafikstörningar som resultat.

Vid flera historiska tillfällen har sådana okritiska lovsångs-beslut som igår visat sig leda till stora problem för Socialdemokraterna i Stockholm.

Det är många som känner till katastrofen när man höll fast vid att almarna i Kungsträdgården skulle sågas ner inför bygget av en T-baneuppgång. Först efter flera dagars våldsamma demonstrationer i maj 1971 slog den dåvarande S-ledaren Hjalmar Mehr full back så att stationen aldrig blev byggd just där. Almarna står kvar invid ett kafé och S fick skamfilat rykte.

Än värre var det inför valet 1976. Då hade Socialdemokraterna drivit fram ett beslut att riva MünchenbryggerietSöder Mälarstrand. Det eldade upp en stark motståndsrörelse hos medborgarna med kändisar som Astrid Lindgren, Evert Taube, Per Anders Fogelström, Tage Danielsson och Povel Ramel i spetsen.

Elva dagar efter valet var det tänkt att grävskoporna skulle köra fram. Men det blev inte så. Socialdemokraterna förlorade valet och fick avgå. Den anrika byggnaden räddades av den nya regimen. Münchenbryggeriet står kvar.

Slussen behöver ett omtänkande. Man borde söka en kompromisslösning, men de ansvariga finansborgarråden Karin Wanngård och Jan Valeskog lyssnar inte utan kör vidare sedan man kommit till makten, trots egen tidigare kritik.

Exploateringskontoret fick nu beskedet att fullfölja Nya Slussen. Samtidigt börjar det likna miljardskandalen med Nya Karolinska där Skanska återigen ska bygga på löpande räkning.

En del svagheter i projektet återfinns tydligt i beslutsunderlaget från exploateringsnämnden. Detta är oroande eftersom planeringen pågått i många år och redan kostat en dryg miljard kronor. Hur trafiken för bussar, bilar, cyklister och gående ska organiseras är ännu oklart.

Så är det även med den nya cykelbrons funktion. ”En lösning ska tas fram”, heter det lite vagt. Ingen terminal för Nacka-Värmdö-bussarna finns ännu planerad men man chansar på att den kan få tillstånd att byggas under havsnivån långt inne i Katarinaberget.

Stora svårigheter för medborgarna uppstår nästa sommar. Det börjar med att Katarinavägen stängs av, liksom Skeppsbron. Alla trafikanter, bilar, gående, cyklister och även stadsbussarna ska alla passera det smala hörnet av Götgatsbacken och Hornsgatan för vidare färd.

Alla bussar som annars går Katarinavägen måste då åka Folkungagatan, Medborgarplatsen och Söderleden till eller från Södermalmstorg och vidare. Hörnet ska också passeras av trafiken via Hornsgatan. Så ska det vara i minst fyra år. En dålig planering som kan leda till ökad kritik.

Sverker Lindström, journalist och författare