Bild: Sverker Lindström

S i Stockholms stadshus chansar och accepterar kritiserade Nya Slussen trots olösta trafikproblem och miljardrullning, skriver journalisten och författaren Sverker Lindström.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms stadshus accepterar att det moderata Sten Nordin-projektet Nya Slussen ska byggas, trots tidigare kritik. De accepterar även de nya kostnaderna, som hamnar på minst 12 miljarder kronor – 4 miljarder mer än 2010.

Den nya majoriteten chansar hårt i den omarbetade plan som ska beslutas i ett första steg nu på torsdag. I beslutsunderlaget saknas acceptabla lösningar bland annat för trafiken, men den ska ändå godkännas.

Trafikproblemen har skapats av att man valt en enda kommunikationsväg i ett plan mellan Södermalm och centrala Stockholm, det vill säga en stor åttafilig bro mellan Katarinavägen och Skeppsbron.

Genom att välja en enda genomfartsväg i stället för som nu tre möjligheter till genomfart, delvis planskilda, riskerar Slussen att bli en trafikskandal. Det visar en utredning som den oberoende trafikexperten Peter Kronborg nyligen genomfört, beställd av projektet Urban City Research.

I en lite hård tolkning kan man beskriva stadshuspolitikernas beslut som att vi ska bygga Nya Slussen. Men vi vet tyvärr inte hur det ska bli, om det går att lösa trafikproblemen. Wanngård, Valeskog, Helldén, så kan man väl inte behandla Stockholms största knutpunkt för alla trafikslag?

I det reviderade genomförandebeslut som Exploateringsnämnden ska besluta om på torsdag listas rader av olösta frågor för bussar, cyklister, gående och bilister.

Planen trollar nu plötsligt bort 30 procent av de bilister som vill åka igenom Slussen. I stället för 30 000 dagliga genomfarter ska det bli endast 20 000. Hur det ska gå till är oklart. Endast ett vagt besked att frågan ”kräver en mer funktionell detaljutformning av trafiklösningarna”. Mer köer på Västerbron och Söderleden är nog att vänta.

Om det mesta av förändringstankarna heter det att ”de löpande ska inarbetas i projektet”. Men hur, beskrivs i ytterst oklara formuleringar. Det känns som om ingen vet hur det ska lösas.

Stadsbussarnas framkomlighet ska förbättras och prioriteras, men det sägs inte hur. Ett stort problem är korsningen mellan Hornsgatan och Katarinavägen, en T-korsning. Att ordna trafiken där är uppenbarligen mycket svårt. Korsningen beskrivs som ”en stor utmaning” bland annat därför att den i den nuvarande planen korsar ett stort cykelstråk. Men hallå, är det inte den övriga trafiken som hotar cykelstråket?

Den planerade nya cykelbron från Södermalmstorg bort mot Riddarholmen skapar stora svårigheter för planerarna. Den ska nu breddas så att den fungerar för både gående och cyklister, men för en oundviklig korsning av två cykelvägar har man ingen lösning.

Hur ska tusentals cyklister på en lutande bro kunna korsa en annan väg för cyklister och gående? Ingen lösning presenteras, det sägs bara att man ska ”hantera den konfliktytan”. Är det rödljus man tänker på mitt i en härlig utförsbacke? Glöm det!

Det mest egendomliga i de ofärdiga planerna om lösningar på Nya slussen-projektet är planen för vändningen av bussar. Som planen ser ut i dag kommer inga bussar kunna vända vid Slussen i framtiden. Nu har någon fått en snilleblixt. En vändplan ska skapas på Katarinavägen ”i höjd med Glasbruksgatan”. Det innebär ny miljöförstöring och bortsprängning av en vacker miljö.

Den allra största chansningen är dock planerna på att bygga en bussterminal i Katarinaberget. Stadsbyggnadskontoret har nyligen fått i uppdrag att ta fram en plan som ska ut på samråd sent i höst. Det är dock högst oklart om en sådan detaljplan klarar de domstolsprocesser som väntas. Men S och MP hoppas och tror att det är möjligt.

I den nu reviderade Slussen-planen beräknas tidsåtgången till mellan 8 och 10 år. Det förutsätter dock att allt chanstagande leder till lycka. På flera punkter är detta nog ett önsketänkande.

Sverker Lindström, journalist och författare