Bild: Sverker Lindström

Kommunfullmäktiges politiker måste fundera på hur ansvarsfullt det är att gå vidare med en usel framtid för trafiken, skriver Sverker Lindström, journalist och författare.

Ombyggnaden av Slussen ska beslutas på nytt i Stockholms kommunfullmäktige om en dryg vecka.

För närvarande har projektet inget godkännande på grund av att det sprängt alla budgetramar. Det började med 4 miljarder som beräknad kostnad. Den ökade till åtta, tio och till nu 12 miljarder kronor eller mer. Innan det kommit igång. Många anser att projektet är misslyckat och bör omprövas i sin helhet.

Samtidigt som ett godkännande av projektet för närvarande saknas rullar det vidare dag för dag. Det är nu lagt i händerna på det internationella byggföretaget Skanska som kommer att styra ombyggnaden och ta fram lösningar på hur det ska bli med alla oklarheter som hitintills kantar projektet. Det ska ske på löpande räkning enligt uppdrag från exploateringskontorets egna och inhyrda handläggare.

Stadshuspolitikerna saknar däremot full insyn i projektet Nya Slussen, vilket framgår av beslutsdokumenten. Miljardupphandlingarna har skett utan politikermedverkan.

De största och viktigaste upphandlingarna har genomförts så att Skanska har vunnit samtliga. Företaget ska bygga för totalt 2,85 miljarder kronor. Hittills. En av upphandlingarna gällde huvudbron över Söderström, det vill säga stålunderlaget, fundamenten och annat för den åttafiliga bron mellan Katarinavägen och Skeppsbron. I slutfasen av upphandlingen fanns det tre budgivare, men Skanska fick även det jobbet.

PEAB protesterade och begärde en överprövning i förvaltningsdomstolen, men hoppade av eftersom de inte hann med att processa mitt i semestrarna i somras. Det är ett egendomligt ärende som gav Skanska tilldelningen. I exploateringskontorets budget beräknas bron kosta 300 miljoner kronor. PEAB erbjöd ett pris på 339 miljoner kronor, Skanska ville endast ha 198 miljoner kr för samma jobb. Vad är det som sker?

Bakom upphandlingarna finns en del stora problem som är olösta. Ett exempel är att i dag kan ingen i den politiska ledningen svara på frågan om trafiklösningarna blir acceptabla. Det visar en jämförelse mellan Nya Slussens trafiklösningar och en moderniserad återuppbyggnad av nuvarande system som har gjorts av trafikexperten Peter Kronborg.

Han visar på stora svårigheter för trafikanterna om Nya Slussen byggs. Många ännu olösta trafikfrågor visas även i det underlag som är en grund för kommunfullmäktiges behandling den 28 september.

Inför detta bör ledamöterna fundera på hur ansvarsfullt det är att gå vidare med en usel framtid för trafiken. Risk för kaos är stor under många års provisoriska trafiklösningar. Ansvaret för var och en kan bli tungt inför valet 2018.

Orsaken till de problem som är olösta i Nya Slussen-planeringen är valet av en enda stor kontaktväg mellan Södermalm och Stockholm city, den åttafiliga bron från Katarinavägen till Skeppsbron.

Dagens karusellsystem för ganska fritt flödande trafik ska ersättas med en enda passering med T-korsningar, rödljus, köer och breda övergångsställen för gående – på samma plats. Tala om olycksrisker och köskapande! Dessutom ska cyklister tvingas korsa bil- och busstrafiken.

Planeringen innebär också att bussar inte längre ska kunna vända vid Slussen.

På många funktioner inom byggprojektet är de som är chefer och för stadens talan inhyrda och upphandlade. Flera har centrala positioner i den verksamhet som bedrivs. Exempelvis är två av de tre cheferna för delprojekten land, berg och vatten inhyrda konsulter utan normalt tjänstemannaansvar.

Om det ges klartecken i kommunfullmäktige om en vecka blir det således Skanska, exploateringskontoret och en rad inhyrda tjänstemän som styr vidare. Politikerna har delegerat även mycket stora och kostsamma beslut.

Sverker Lindström, journalist och författare