Foto: Jonathan Borba

Debatt Förlossningsvården måste prioriteras. Det handlar om kvinnors rättigheter och om personalens arbetsmiljö. För att varje kvinna ska få en säker och trygg förlossning krävs det att barnmorskornas arbetsvillkor förbättras året om.  

Nedskärningar inom förlossningsvården, dåliga arbetsvillkor och brist på personal har medfört särskilda påfrestningar på den svenska mödra- och förlossningsvården i Sverige i samband med coronapandemin. Redan innan pandemin var förlossningsvården i Sverige hårt belastad. Nu under sommarmånaderna är bemanningssituationen extra pressad, en situation som uppstår varje år och som hotar patientsäkerheten.

Det finns inget som är så viktigt som tryggheten för gravida kvinnor. De ska kunna lita på att det finnas närvarande personal som kan hjälpa och ta hand om dem under förlossningen. Det handlar både om information, rådgivning, vård och känslomässigt stöd. Patientsäkerheten måste kunna säkerställas.

Enligt Socialstyrelsen har 18 av 21 regioner brist på barnmorskor. Det handlar om låga löner men framförallt om en allt för stressig arbetsmiljö.

På samma sätt ska personalen inom förlossningsvården kunna garanteras en bra arbetsmiljö. Tyvärr ser det inte alltid ut så i dagsläget.

I många regioner finns inte tillräckligt mycket personal, och barnmorskor väljer att omskola sig till andra yrken. Enligt Socialstyrelsen har 18 av 21 regioner brist på barnmorskor. Det handlar om låga löner men framförallt om en allt för stressig arbetsmiljö.

Vi måste försäkra oss om att den svenska mödra- och förlossningsvården är rustad året om. Det rör sig om kvinnors rättigheter.

Det handlar om barnmorskan som inte ska behöva gå hem med dåligt samvete för att det enormt ihop pressade schemat gjorde att hon inte kunde ge de födande kvinnorna den vård som de behövde. Det handlar om den födande kvinnans rätt till en trygg och säker förlossning på hennes villkor.

Vi måste säkerställa att mödrahälsovården når ut till alla kvinnor, att alla barnmorskor är utbildade i, och använder, evidensbaserad teknik för att minska risken för förlossningsskador. Vi måste förbättra eftervården och ge alla kvinnor rätten till en kropp som fungerar även efter att man har fött barn.

Liberala Kvinnor kräver att varje kvinna ska ha rätt till en säker och trygg förlossning. För att det ska bli möjligt behöver alla barnmorskor ha en sund arbetsmiljö – alla månader om året.

Cecilia Elving, Ordförande Liberala Kvinnor
Jessica Johnson, Distriktsordförande Liberala Kvinnor Stockholm