debatt Det råder fortfarande ojämlikhet mellan olika delar av landet när det gäller vilken vård kvinnor får i samband med graviditet och förlossning. Ökade resurser och förstärkning av kunskap kring förlossningsskador ska ge fler kvinnor en trygg och säker vård, skriver Liberala kvinnor.

Att föda barn och bli förälder är för många bland livets största händelser.  Graviditet och förlossning är inga sjukdomar, men de ökar båda risken att skadas eller bli sjuk. Idag råder fortfarande stor ojämlikhet över landet vad gäller kunskap i regioner, kliniker, ideell sektor och på lärosäten. Ojämlik vård är inte värdigt ett jämställt samhälle. Vi kräver att varje kvinna ska ha rätt till en säker och trygg förlossning på sina villkor, oavsett var i landet hon bor.

För att förstärka förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonatalvården satsar Liberalerna, tillsammans med regeringen och Centerpartiet, ytterligare 500 miljoner kronor för 2021 och lika mycket under 2022. Totalt satsas 1,5 miljarder kronor under 2021. Satsningen omfattar nationella riktlinjer för en sammanhållen vård i förlossningsvården, med stärkt kontinuitet för kvinnan under graviditet, förlossning och eftervård.

Såväl förlossningsavdelningar som mödrahälsovård behöver bättre fånga upp kvinnor med förlossningsskador.

Vi vill att utformningen och mödrahälsovård, föräldrautbildning och hembesök från barnavårdscentralen i högre grad utformas efter varje mammas och familjs behov. Det behövs också betydligt fler familjecentraler för att stärka barn och föräldrar och fler flerpartshembesök där socialtjänsten och en barnmorska eller distriktssjuksköterska gemensamt kommer hem till en nybliven barnfamilj.

Vi måste säkerställa att mödrahälsovården når ut till alla kvinnor och att alla barnmorskor är utbildade i, och använder, evidensbaserad teknik för att minska risken för förlossningsskador. Såväl förlossningsavdelningar som mödrahälsovård behöver bättre fånga upp kvinnor med förlossningsskador. Ett nationellt kunskapscentrum för förlossningsskador behövs inrättas, som samlar kunskap från hela landet, bidrar till att skapa beslutsunderlag, riktlinjer och tydliga kunskapsmål för professionerna.

Kvinnor ska få god vård i hela landet, även efter förlossning. Nu tas viktiga steg på vägen för en tryggare och mer jämlik förlossningsvård.

 

Lina Nordquist (L), sjukvårdspolitisk talesperson

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor

Jessica Johnson, distriktsordförande Liberala Kvinnor Stockholm