Riksdagsledamöterna Ola Möller (S) och Kadir Kasirga (S).

debatt Sverige måste göra mer för att hindra att hyresrätter blir spekulationsobjekt för globala riskkapitalbolag, skriver riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (S) och Ola Möller (S).

Sverige och dess välfärdsverksamheter har blivit en smörgåstårta för de globala riskkapitalbolagen som vill göra snabba ekonomiska vinster. För dessa riskkapitalbolag finns tyvärr inga etiska eller moraliska gränser för att tillfredsställa sina aktieägare.

En del av dessa riskkapitalbolag har specialiserat sig på att köpa upp fastighetsbestånd i de så kallade socioekonomiskt utsatta områdena för att renovera dem och sedan kunna höja hyran och sälja med vinst. En ekonomisk vinst på bekostnad av människor som har svag ekonomi. Ett fastighetsbolag som har utmärkt sig med sådana renoveringar har varit fastighetsbolaget Hembla som ägts av det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone. Båda företagen Blackstone och Hembla har granskats av FN:s särskilda rapportörer Leilani Farha och Surya Deva som menar att dessa företags affärsmetod strider mot mänskliga rättigheter när det gäller rätten till bostad.

För ett par veckor sedan var vi på ett möte i Husby som organiserades av Hyresgästföreningen. Mötet handlade bland annat om utförsäljningarna av allmännyttan, lyxrenoveringar och marknadshyror. På mötet konstaterades att sedan Stockholms allmännyttiga bolag Svenska Bostäder sålde en stor andel av sitt bestånd i Husby för 20 år sedan har fastigheterna bytt ägare åtta gånger!

Som socialdemokrater blir vi glada när företag investerar och etablerar sig i Sverige. Ännu gladare blir vi om det är företag som har långsiktiga ambitioner och som tar det fulla ansvaret. Men inom bostadsmarknaden och speciellt i kölvattnet av utförsäljningar av allmännyttiga bostäder lockas kortsiktiga investerare utan ambitioner om social hållbarhet.

Sedan Stockholms allmännyttiga bolag Svenska Bostäder sålde en stor andel av sitt bestånd i Husby för 20 år sedan har fastigheterna bytt ägare åtta gånger.

Avsaknaden av långsiktig förvaltning av fastigheterna bekräftar också bilden av att företagen har endast varit intresserade av att göra snabba vinster genom kortsiktiga och kosmetiska renoveringar. Den senaste ägaren Hembla har efter tre års innehav nu sålt sina fastigheter till den tyska fastighetsjätten Vonovia för ett pris på 12 miljarder kronor. Genom denna affär gjorde det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone en vinst på 6 miljarder kronor. Kvar är fastigheter som behöver ett riktigt underhållsarbete för att människor ska kunna leva i en acceptabel standard.

Människorna i Husby känner med rätta återigen oro över nya hyreshöjningar och en kortsiktig förvaltning av fastigheterna. Det finns en vädjan till politiken att göra någonting åt denna bostadsspekulation på deras hem. Det finns ett bra exempel i vårt närområde. I Danmark har en modell införts för att stoppa skadlig spekulation. I Sverige behöver vi hitta vår modell. Det andra sättet är att vid eventuella utförsäljningar av kommunala bestånd ställa höga krav på långsiktigt ägande och social hållbarhet.

För hur det än är, trygga hem ger trygga medborgare.

 

Kadir Kasirga (S), riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet

Ola Möller (S), riksdagsledamot i civilutskottet