debatt Kry och andra nätläkar-appar dränerar den skattefinansierade vården på pengar för att ge vård för till mestadels friska, unga patienter. Fler regioner borde helt enkelt vägra betala för deras tjänster, skriver Sten Axelsson Fisk och Johan Åhlin från Socialistiska Vårdarbetare. 

De senaste åren har vi sett en kraftig ökning av kostnader för olika typer av privata apptjänster som tillhandahålls av privata vårdföretag, där Kry är den främsta aktören på marknaden. Detta är en effekt av ideologiskt drivna förändringar av vården som har inneburit en marknadsorientering genom införande av vårdval och fri etableringsrätt. Privata vårdföretag subventioneras nu med offentliga medel.

Nätläkar-appen Kry är den snabbast växande aktören på marknaden och har nyligen fått stora summor i riskkapital från Spotify. Deras affärsmodell är att ta emot många besök, behandla det som är “lätt” och skicka mer komplicerade fall vidare till det offentliga, samtidigt som man låter det offentliga finansiera sitt företag. Detta är en dyr affär för det offentliga, utan att särskilt mycket mer vård egentligen utförts.

Stora summor skattepengar försvinner alltså in i privata vårdföretag, pengar som hade kunnat göra betydligt större nytta på exempelvis vårdcentraler. I en studie från Jönköpings universitet från 2019 (Digitala vårdmöten med läkare) visades att 70 procent av besöken hos apptjänster som Kry, Min Doktor och Bra liv i Jönköping gjordes av personer under 30 år och de vanligaste diagnoserna var förkylning, hosta och hudutslag.

När en patient söker via en appläkare, debiteras den offentliga vårdcentral patienten är anknuten till ett högre belopp än vad den vårdcentralen hade fått i ersättning ifall patienten vände sig direkt till den för rådgivning. Det är en stor skillnad i ersättning, och innebär att stora summor skattepengar slukas.

Vi behöver nya styrelsesätt för hälso- och sjukvård, som inte inriktas på vinstmaximering och privatisering.

Den konkurrensutsatta sjukvården leder till att mer vård ges till friska, och sjuka får mindre tillgång till adekvat vård. Kry har inget intresse av att ta ett samhällsansvar och göra bedömningar av vilken vård som skall prioriteras. Deras intresse är att tjäna så mycket pengar som möjligt. De skall heller inte ha något annat mål än detta, då de är ett vinstdrivande företag. Är det lönsamt att låta tusentals friska 25-åringar få ett läkarsamtal när dom är förkylda så är det logiskt utifrån Kry:s affärsmodell. Frågan är varför skattebetalarna skall bekosta denna affärsmodell.

Den pågående pandemin har visat på behovet av en stark, utbyggd och välfungerande sjukvård, som snabbt kan mobilisera rätt vård till rätt plats och klarar att bygga bra vårdkedjor. Utvecklingen vi ser kring Kry, att göra vård till en vara, leder snarare i motsatt riktning. Vi behöver nya styrelsesätt för hälso- och sjukvård, som inte inriktas på vinstmaximering och privatisering.

Västra Götalandsregionen har nyligen gått ut med att dom inte vill finansiera Kry längre, utan menar att de 200 miljoner de räknar med att Kry kommer kosta skattebetalarna 2022 skulle göra mer nytta på vårdcentraler. Detta tycker vi är ett utmärkt förslag, och visar att sunda beslut baserade på behovsprincipen fortfarande är möjliga i vården.

Därför uppmanas alla regioner att stoppa betalningarna till Kry. Varför ska ett vinstdrivande företag med aggressiv marknadsföring finansieras på bekostnad av den offentliga vården? Låt Kry stå på egna ben och “konkurrera” utan våra gemensamma skattepengar. Offentliga medel som är tänkta att gå till vård ska inte stoppas in i vinstdrivande företag, utan dessa ska stanna just där de är tänkta att användas – för en bättre och tillgängligare vård. För alla.

Ställ in alla betalningar till Kry!

 

Socialistiska Vårdarbetare genom

Johan Åhlin, psykolog
Sten Axelsson Fisk, läkare