ledare Avslöjandet om att Region Stockholm uppmanat 1177 att hänvisa patienter till Kry är bara ett i raden av uppseendeväckande exempel på att relationen mellan regionen och ett vårdbolag tycks alltför varm. Nu är det dags att granska vad som har hänt.

Igår avslöjade Dagens Nyheter ännu ett fall där Region Stockholm tycks ha fattat ett beslut som gynnat nätläkarföretaget Kry. Den här gången handlar det om att Medhelp, företaget som utför tjänsten 1177 i Stockholm, i våras ska ha fått direktiv av regionen att hänvisa patienter till nätläkaren. Patienter som ringt till den oberoende sjukvårdsupplysningen fick SMS med länk och instruktioner för att vända sig till just Kry.

Det är inte bara ett beslut som gynnar ett enskilt nätläkarföretag på bekostnad av andra utan också en kostsam lösning för skattebetalarna. Att Kry mindre än ett år senare köpte upp Medhelps verksamhet gör saken än mer problematisk. Fungerade vårens hänvisning av patienter i praktiken som ett test av en ny affärsmodell för Kry?

Beslutet om att hänvisa patienter till Kry ska enligt DN ha kommit efter ett möte mellan regionen och företaget. Ett möte som det saknas minnesanteckningar ifrån.

Frågetecknen kring relationen mellan Region Stockholm och Kry börjar bli så många att det är dags för en rejäl granskning. Förra veckans rapportering om Krys köp av Medhelp (som alltså utfört tjänsten på uppdrag av Region Stockholm) följdes av motstridiga besked.

Nu tycks det tydligt att ett nätläkarföretag särbehandlats.

När oppositionen krävde att granskningen av affären skulle lyftas från tjänstemannanivå till politiken konstaterade Daniel Forslund (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet, snabbt att han inte såg några risker:

“Det finns inget som helst utrymme för någon som bedriver sjukvårdsrådgivning i Sverige, varken i Stockholm eller andra regioner favorisera eller särbehandla någon vårdgivare. ” (Daniel Forslund i DN 2021-01-14)

Ett uttalande som i ljuset av DN:s nya avslöjande inte har åldrats särskilt väl. Nu tycks det tydligt att ett nätläkarföretag särbehandlats.

Några dagar senare kom nya besked från sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L). Hon såg affären som “en stor och viktig fråga som kan vara av principiell betydelse” och meddelade att den nu skulle hanteras politiskt.

För den som följer utvecklingen av primärvården i Region Stockholm är det allt mer uppenbart att relationen mellan regionen och Kry måste granskas. I höstas visade DN hur möten mellan Kry och regionen, även då utan protokoll eller minnesanteckningar, ledde till nya regler för listning som gynnade nätläkarna. Och trots ett uppenbart brott mot patientlagen där DN visat hur Kry påstått att man måste lista sig hos dem för att förnya ett recept försvarades företaget av allians-styret.

För att upprätthålla förtroendet för 1177 som oberoende sjukvårdsrådgivning och för en primärvård med vård efter behov i fokus måste frågetecknen rätas ut. Den politiska ledningen i Region Stockholm räds kanske varken medias eller oppositionens krav på granskning, men om man inte själv tar initiativet kommer kraven snart att komma från andra vårdgivare.