Philip Botström SSU

På tio år har skyddsombudens anmälningar till Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön i vården fördubblats. Det är dags att Socialdemokraterna skärper sin vårdpolitik, engagemanget motsvarar inte situationens allvar, skriver Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Inför varje sommar möts vi av svarta rubriker om krisen i vården. Krisen som blir extra tydlig under sommaren då många som jobbar i vården ska ha välförtjänt semester.

Akut brist på vårdpersonal skapar extrem arbetsbelastning under hela året, men särskilt på sommaren. Det är djupt orättvist att de som har några av de absolut viktigaste jobben arbetar under de sämsta förhållandena.

På tio år har skyddsombudens anmälningar till Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön i vården fördubblats.

Det ska mycket till innan ett skyddsombud gör en sådan anmälan – det krävs att man inte lyckats lösa problemen lokalt på arbetsplatsen.

I huvudsak handlar problemen om att det saknas en rimlig balans mellan de krav som ställs på personalen och vilka resurser de har att uppfylla kraven.

Låga löner, dåliga arbetstider, hög arbetsbelastning, fysiskt och psykiskt krävande arbetsuppgifter bidrar till den dåliga arbetsmiljön. Dessa dåliga villkor gör det även svårt att rekrytera tillräckligt med personal.

På tio år har skyddsombudens anmälningar till Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön i vården fördubblats.

Brist på vårdplatser och patienter som får ligga i korridorer bidrar ytterligare till den krissituation som svensk vård befinner sig i.

Den bristande arbetsmiljön får också stor effekt på personalens välbefinnande. De som varje dag arbetar hårt för att vårda oss och ge den omsorg som behövs för att vi ska bli friska ska inte må dåligt på arbetet och måste få rimliga förutsättningar att kunna göra sitt jobb.

Det är i grunden en rättvisefråga att de som jobbar i vården inte ska slita ut sig. Varken psykiskt eller fysiskt.

Den undermåliga arbetsmiljön är dessutom farlig för patienterna. När personalen arbetar under extrem press och med orimliga krav att utföra arbetsuppgifter de varken har tid eller resurser för att kunna genomföra riskeras patientsäkerheten.

Enligt tidningen Sjukhusläkaren är vårdplatsbrist och hög arbetsbelastning orsak till vart fjärde patientdödsfall i vården.

Bristerna i arbetsmiljön och de dåliga villkoren innebär också att attraktiviteten att utbilda sig till undersköterska eller sjuksköterska minskar.

Den riskabla arbetsmiljön beror i hög grad på personalbrist. Som ger ännu sämre arbetsmiljö vilket gör det ännu svårare att rekrytera nya talanger till sjukvården. Den dåliga arbetsmiljön skapar alltså en ond cirkel som vi måste bryta.

De förhållanden som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal arbetar under hade inte accepterats i andra branscher.

De förhållanden som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal arbetar under hade inte accepterats i andra branscher.

Ingen vill att sönderstressad bankpersonal ska hantera människors livsbesparingar. Få går nog med på att ingenjören som bygger bron man åker över varje dag kanske är så stressad att hen glömmer bärande delar i konstruktionen eller att arbetsbelastningen bland elektriker är så stor att den som drar elen i ens hus har så mycket att göra att hen riskerar att orsaka elfel.

Att situationen i vården inte är bra verkar de flesta vara överens om, men engagemanget för att åtgärda problemen motsvarar inte graden av allvar i situationen.

Den risk som både patienter och vårdpersonal utsätts för på grund av vårdkrisen är oacceptabel.

Det är dags att vi alla står upp för sjukvårdspersonalen som tar hand om oss när vi behöver det som mest. Det är dags för bättre arbetstider, mer resurser och tid för återhämtning så att personalen i vården inte blir utbrända.

Det är dags att Socialdemokraterna skärper sin vårdpolitik och ser till att de som har några av de absolut viktigaste jobben också får utföra sitt arbete under schysta arbetsvillkor och arbetsförhållanden.

Det är bara så vi kan lösa vårdkrisen, öka patientsäkerheten och få fler att vilja jobba i vården.

Philip Botström är förbundsordförande i  SSU