Filip Hallbäck, Lina Hading och Daniel Nord

debatt Frågan om hållbara pensioner måste upp på den politiska agendan. Vi uppmanar därför regeringen att göra hållbara pensionsplaceringar till norm och fackförbunden att driva frågan framåt, skriver representanter för fyra studentfackliga organisationer.

Nästa år är det val i Sverige, och ett prioriterat område för alla partier bör vara klimatkrisen och den globala miljöförstöringen – vår planets överlevnadsfråga. Som studenter vill vi rikta ljuset mot en särskild del av klimatfrågan. Nämligen att våra pensionspengar fortfarande investeras i fossila bränslen. Pensionspengarna ska fungera som en framtidsförsäkring för oss unga, men vilken framtid väntar oss med ett pensionssystem som förvärrar klimatkrisen? Många av oss ska nu välja tjänstepension för första gången och vill inte att våra val ska bidra till detta.

Regeringen har gjort en del för att stärka tjänstepensionsföretagens möjlighet att göra miljömässigt hållbara investeringar. Första till Fjärde AP-fonderna har under 2020 minskat innehavet i fossila bolag genom avinvesteringar. Den Sjunde AP-fonden, som är förvalsalternativet i premiepensionssystemet och den största premiepensionsförvaltaren, utesluter sedan 2020 bolag som expanderar fossil verksamhet inom kolproduktion och kolkraft.

Först när gröna och hållbara pensionsplaceringar är norm kan pensionen bli den framtidsförsäkring den är tänkt att vara

Det är bra, men klimatkrisen fortsätter att eskalera. Världen har knappt tio år kvar för att uppfylla Parisavtalets målsättningar, men fortfarande placeras fonder i kol och olja, även när helt fossilfria fonder finns tillgängliga. Enligt en ny rapport från Naturskyddsföreningen har AP-fonderna fortfarande sitt innehav i 66 av världens 200 största fossila bolag.

EnligtKlimatlagen som nuvarande regering själva antagit ska regeringar, oavsett färg, bland annat skydda framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring. Det största ansvaret för klimatomställningen i stort och hållbara pensionsplaceringar i synnerhet vilar med andra ord på politikerna.

Ändå förskjuts en betydande del av ansvaret idag till individen. Att enskilda pensionssparare själva förväntas ta ansvar för att deras pension förvaltas på ett klimatmässigt hållbart sätt reducerar klimatet till en individfråga. Att vi dessutom lever i ett samhälle präglat av ekonomisk och social ojämlikhet, innebär att långt ifrån alla har samma förutsättningar att göra dessa medvetna val. Vi vill därför se politiska åtgärder som gör att gröna pensionsplaceringar går från valmöjlighet till norm.

Vi, fackliga studentorganisationer, kräver nu att regeringen säkerställer i lagar och regelverk att inga placeringar av våra pensionspengar får ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är att utvinna och producera fossila bränslen. Vi ställer också krav på våra fackliga moderförbund att driva frågan framåt.

Först när gröna och hållbara pensionsplaceringar är norm kan pensionen på riktigt bli den framtidsförsäkring den är tänkt att vara, både klimatmässigt och ekonomiskt. Det borde alla partier kunna enas om, oavsett ideologisk hemvist.

Filip Hallbäck, representant för studentgruppen i DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor

Lina Hading, ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Daniel Nord, ordförande i Naturvetarnas studentråd

Alva Söderbäck, ordförande i Svenska Logopedförbundets studentsektion (Sloss)