Bild: Flickr/ Elvert Barnes
Bild: Flickr/ Elvert Barnes

Vi sjuksköterskor är inte till för att ifrågasätta eller döma. Vi ska stötta våra patienter. Kan vi inte göra det har vi inget inom vården att göra, skriver Helena Bergman, sjuksköterska på kvinnoklinik.

En barnmorska stämmer Sörmlands landsting då de nekar henne arbete eftersom hon inte vill utföra aborter.

Det var inte länge sedan exakt den fråga diskuterades gällande en annan barnmorska och jag frågar mig varför vi behöver föra denna debatt igen?

Uppenbarligen kan vi fortfarande inte ta aborträtten för given.

När barnmorskan i det aktuella fallet i samband med en anställningsintervju uttryckt att hon inte vill utföra de arbetsuppgifter som förväntas av henne på sin tilltänkta arbetsplats nekas hon en tjänst. I stället för att söka sig till arbetsplatser mer lämpade för henne väljer hon att stämma landstinget.

Det är egentligen inte särskilt förvånande. Frågan handlar inte längre om enskilda personers syn på aborter utan har blivit aborträttsmotståndarnas nya strategi för att försöka påverka hur vi ser på kvinnors lagstadgade rätt att fatta beslut om sina egna kroppar.

Bland aborträttsmotståndare är det populärt att tala om ”samvetsfrihet” och att påstå att vi måste ställa oss på personalens sida. Jag vill hävda att begreppet samvetsfrihet direkt kan översättas till arbetsvägran och att fokus i denna debatt, som alltid, måste ligga på patienter och patientsäkerheten.

Varje år skadas eller dör tiotusentals kvinnor världen över efter att ha genomgått osäkra aborter. Att frånta kvinnor rätten att fatta beslut om sina egna kroppar kommer inte minska antalet aborter. Det kommer alltid finnas graviditeter som av någon anledning behöver avslutas. Genom att tillhandahålla möjligheten att göra abort lagligt och säkert kan vi minska antalet skador och dödsfall.

Jag och mina kollegor arbetar dygnet runt, sju dagar i veckan, med bland annat aborter. Vi är alla oerhört stolta över vårt arbete. Det är inte synd om oss. Vi behöver inte något påhittat stöd av aborträttsmotståndare. Det är inte vår sida ni ska ställa er på. Vi behöver att ni, liksom vi, står på våra patienters sida.

Att arbeta som barnmorska eller sjuksköterska är inte en mänsklig rättighet.

Våra patienter har däremot rätt att förvänta sig god vård och ett gott bemötande när de kommer till oss. Vi är inte här för att ifrågasätta eller döma, vi är här för att stötta våra patienter. Kan vi inte göra det har vi inget inom vården att göra.

Helena Bergman, sjuksköterska på kvinnoklinik i Stockholm