Varken Moderaterna eller Liberalerna i Stockholms stad eller Region Stockholm gjorde mycket väsen av sig när Östlig förbindelse försvann från kommande infrastrukturplaner, förmodligen för att de styrde tillsammans med Miljöpartiet, skriver Msciwoj Swigon (SD) i en replik. 

Debatten om Östlig förbindelse har pågått länge och har nu fått nytändning inför valet. En väg som skulle knyta ihop norra och södra länken på östra sidan av Stockholm. Liberalerna menar nu att fördelarna med en östlig förbindelse är flera. Amelie Tarschys Ingre, regionrådskandidat (L) skriver att partiet påtalat detta tidigare tillsammans med andra partier. Vidare skriver Tarschys Ingre att regeringen lyser med sin frånvaro och att staten helt enkelt inte velat skjuta till med de medel som krävs. Tarschys Ingre skriver att den bristande finansieringsviljan kanske beror på okunskap men att det egentliga orsakerna enbart går att spekulera i.

De egentliga orsakerna är kända, Liberalerna valde tillsammans med Centerpartiet att ingå januariöverenskommelsen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De valde också i Stockholm stad och Region Stockholm tillsammans med resten av Allianspartierna att samarbeta med Miljöpartiet. 2018 gick Moderaterna till val med ett löfte om att en ringled runt Stockholm skulle färdigställas om de fick styra. Tyvärr valde Socialdemokraterna Miljöpartiets inrådan att inte finansiera Östlig förbindelse och där med ingick den aldrig i den nationella infrastrukturplanen.

Varken Moderaterna eller Liberalerna i Stockholms stad eller Region Stockholm gjorde mycket väsen av sig när Östlig förbindelse försvann från kommande infrastrukturplaner, förmodligen för att de styrde tillsammans med Miljöpartiet.

Nu inför rådande val höjs rösterna återigen från Liberalerna och andra med löften om Östlig förbindelse. Samtidigt går Miljöpartiet till val med att stoppa alla nya motorvägsbyggen i Stockholm. Liberalerna och deras forna allianskolleger i stadshuset och i regionen menar att de fortfarande hellre samarbetar med Sveriges mest bilfientliga parti för att styra i regionen och Stockholm stad.

Frågan kvarstår då om Liberalerna och deras samarbetspartners vill ge Miljöpartiet veto i infrastrukturfrågor? Detta trots att Sverigedemokraterna står närmst i partiets hållning gällande trafikfrågor. Vi har tidigare påpekat vikten av infrastrukturinvesteringar där regionen lider av ett stort infrastrukturunderskott. Det krävs att staten tar ett större ansvar tillsammans med Region Stockholm. För att detta ska vara möjligt behövs att nuvarande regering byts ut och att det sker ett skifte på både regional och lokal nivå, utan miljöpartiets inflytande över viktiga infrastruktursatsningar.

Msciwoj Swigon, trafikansvarig (SD) i region Stockholm.