Amelie Tarschys Ingre (L),

Trafikpollitik Stockholmsregionen behöver östlig förbindelse. Och till skillnad från Sverigedemokraterna har Liberalerna kontinuerligt drivit frågan. Msciwoj Swigons svar på min debattartikel om behovet av att upprätta östlig förbindelse är dessvärre både osaklig och vilseledande, skriver Amelie Tarschys Ingre (L) i en slutreplik.

Faktum är att Liberalerna har drivit frågan om östlig förbindelse, utan att hindras av vår nuvarande samverkan med Miljöpartiet i den blågröna majoriteten. Den som betvivlar detta kan med fördel ta en titt på våra uttalanden och styrande dokument – och gärna jämföra med SD:s.

Som Swigon mycket väl känner till är frågan om östlig förbindelse ytterst en nationell angelägenhet och en fråga för staten. Varför den försvann från den nationella infrastrukturplanen kan alltså egentligen bara regeringen svara på.

Därmed inte sagt att vi regionpolitiker saknar inflytande – tvärtom. Vi regionpolitiker har stor möjlighet att påverka väg- och spårnätens utveckling inom Stockholms län, inte minst som nu när vi gett remissvar på den nationella trafikplanen.

Invånarna i Stockholms län kan lita på var de har Liberalerna i trafikpolitiken.

Amelie Tarschys Ingre (L), regionrådskandidat samt ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm.