Amelie Tarschys Ingre (L),

Infrastruktur En utbyggd östlig förbindelse skulle göra Stockholm till en trevligare stad att bo och vistas i, skriver Amelie Tarschys Ingre, regionrådskandidat (L).

Befolkningen i Stockholms län väntas öka mest i Sverige, både i procent och i antal personer, under kommande decennier. År 2040 beräknas invånarantalet i vår region ha ökat till omkring 2,8 miljoner invånare, enligt Statistiska Centralbyråns prognos.

Att så många söker sig hit, och väljer att bilda familj just här, är ett kvitto på Stockholmregionens fantastiska attraktionskraft såväl bland infödda svenskar som bland utlandsfödda.

Men en växande befolkning kräver en utbyggd infrastruktur och här lyser regeringens handlingskraft med sin frånvaro. Det märks inte minst i frågan om en östlig förbindelse (även kallad ”östra länken” och ”österleden”) som skulle knyta samman norra och södra länken för väg- och spårbunden trafik. Upprättandet av en östlig förbindelse har diskuterats sedan slutet av 1800-talet och behovet av den har varit uppenbart sedan början av 2000-talet. Ändå har regeringen inte kommit till skott.

Fördelarna med en östlig förbindelse är flera och har påtalats av Liberalerna och andra partier inom ramen för det statliga projektet Nationell infrastrukturplan. Det är ett samarbetsprojekt som förutom staten även involverar regioner, kommuner, länsstyrelser samt berörda delar av näringslivet och civilsamhället. Syftet är att säkerställa att Sveriges transportlösningar motsvarar framtidens förändrade resmönster.

En fördel som framförts är att en östlig förbindelse skulle bidra till att mer genomfartstrafik leds ut ur innerstaden. Det skulle i sin tur innebära mindre buller och miljöskadlig tomgångskörning i och omkring centrum. Stockholm skulle kort och gott bli en trevligare stad att bo och vistas i.

Dessutom skulle restiden för resenärer som åker i nord/sydlig-riktning öster om staden minska. Boende i Nacka, Värmdö, Lidingö, Danderyd, Vaxholm och Österåker skulle slippa ta den hårt trafikerade omvägen över Vasastaden, Kungsholmen och Essingeöarna. Även det vore naturligtvis en vinst för klimatet.

Det kanske främsta argumentet för en östlig förbindelse är det starka väljarstödet. Boende i Stockholms län vill helt enkelt att politikerna tar sitt ansvar och ordnar upp den stökiga trafiksituationen som blir värre för varje år och som snart riskerar att bli akut.

Stockholm är i dag en av få huvudstäder i världen utan en ringled.

Varför händer då inget? Som så många gånger handlar det om finansiering; staten har helt enkelt inte velat skjuta till de medel som krävs.

Kanske beror den bristande finansieringsviljan på okunskap. Eller har kanske någon slug opinionsstrateg bedömt att Socialdemokraterna inte har så många röster att hämta i valdistrikt (där ovan nämnda kommuner ingår) som tenderar att rösta mer med Liberalerna och andra borgerliga partier? Vi kan egentligen bara spekulera kring orsakerna eftersom infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) varit tämligen förtegen kring hur staten resonerar.

Nu gäller det för staten att göra om och göra rätt. Eftersom Socialdemokraterna styr Rosenbad i ensamt majestät finns alla möjligheter för dem att – för en gångs skull – lägga partitaktiska intressen åt sidan och ge Trafikverket ett skarpt uppdrag att söka lämplig finansiering.

Stockholm är i dag en av få huvudstäder i världen utan en ringled. Det är hög tid att göra resenärer och klimatet en tjänst genom att bygga östlig förbindelse!

Amelie Tarschys Ingre (L), regionrådskandidat samt ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm